Ezzel a jelmondattal kezdte meg a Temesvár II. – Gyárvárosi római katolikus közösség az adventi időt. DUMITRU Daniel plébános és VÁNCSA Csaba káplán a közösséggel együtt tart hiteles felkészülést advent heteiben, és a Boldogságos Szűz Máriát példaképnek tekintve a következő mottót választotta: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenben.” (Lk 1,46-47)
Advent minden szombatján gyertyagyújtással is készülnek, és mindegyik alkalomnak saját témája lesz: a lelki megtisztulás, Isten Igéje, az Eucharisztia és a misszió.
November 28-án délután, advent előestéjén a Temesvár II. – Gyárvárosi plébánia közössége összegyűlt, hogy együtt indulhassanak el a lelki felkészülés útján. „Advent a találkozás ideje. Az a kép villan fel, amikor meleg és családias légkörben valaki a barátait várja, hogy együtt ebédeljenek. A várakozás akkor gondos előkészületté, részletekbe menő törődéssé válik. Így született meg ez az adventi út, egy hiteles felkészülés a valódi örömre! ” – fogalmazott szentbeszédében a plébános, arra buzdítva a híveket, hogy járják végig együtt ezt az utat.
Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása alkalmából a lélek tisztasága volt a téma, ezért homíliájában a helyi plébános és a segédlelkész ezt hangsúlyozta. „Az advent megdobogtatja a szívünket a találkozó előtt. Jön valaki, aki szeret minket! Készen állsz? Öltsük magunkra… a kötényünket, vegyük a vödröt, a mosószert, a portörlőt … töröljük le a port … A por az őrült hajsza, a tennivalók ezrei, a világ által támasztott elvárások, amelyek azonban eltemetnek, elborítanak minket. Amikor ez eltűnik az életünkből, újra ragyogni fogunk az örömtől.”
A magyar és román nyelven bemutatott szentmise zenei szolgálatát a román és a magyar templomi énekkar látta el.