Január 23-án a temesvári Jubilate és TEKMEK keresztény ifjúsági csoport a körülményekhez alkalmazkodva ünnepelte meg a keresztények egységét. A virtuális térben gyűltünk össze, és bátran állíthatom, hogy az egész ország területéről csatlakoztak fiatalok. Többen is elfogadták a meghívásunkat, így nagyon szép, színes csapat gyűlt össze szombat este, hogy átéljük az egység erejét.
Az imahét idei témája: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (vö Jn 15,5–9). De mit is jelent ez?
Ferenc pápa szavaival élve:
“Az egymással való közösség gyökere Krisztus szeretete, mely arra késztet, hogy legyőzzük előítéleteinket, s így a másikban testvért lássunk, akit minden körülmények között szeretnünk kell. (…). Az ima legyen hát a kiindulópont ahhoz, hogy segítsük Jézust álmának megvalósításában: hogy mindannyian egyek legyünk!”
Hát nem csodálatosak Ferenc pápa hozzánk intézett szavai? Nemcsak Jézus válthatja valóra a mi álmainkat, hanem mi is segíthetünk neki az Ő álmát valóra váltani azáltal, hogy mindannyian törekszünk az egységre.
E lelkesítő bevezető után mind román, mind magyar nyelven volt egy elmélkedés János evangéliumából a szőlőtőről és a szőlővesszőről, amely úgy érzem igazán buzdító volt. Mert a mai helyzetben igen nehéz virtuálisan egységet alkotni. Rengeteg hátránnyal és nehézséggel jár webkamerán keresztül látni a társaidat, amikor azt szoktuk meg, hogy egymáshoz közel ülünk, megfogjuk egymás kezét, megöleljük egymást. De ezeket az akadályokat nem lehetetlen legyőzni, harcolni kell ellenük, csak kicsit másképpen, mint az eddigiekkel. És ha mindenki odateszi a saját erejét, akkor valami csodálatos jön létre. Az elmélkedésben felmerült a híd szimbóluma, miszerint a szeretet hidat épít. Megfogott ez a gondolat. Mi is egy híd? Egy hídnak az a szerepe, hogy összekössön két partot, át lehessen menni rajta, lerövidítve sokszor az utat és megkönnyítve az átkelést. De a hídnak a szerkezete erős kell, hogy legyen, jól ki kell legyen gondolva. Sokat számít a felhasznált anyag is, mert csak egy darabocska kell hiányozzon a szerkezetből, a híd összeomolhat és életek mehetnek tönkre. Mi keresztények viszont megtanultuk, hogy van egy erős szerkezetünk, akiben mindig bízhatunk – Jézus Krisztus. A híd megépítéséhez mindannyian kellünk, szükséges mindannyiunk krisztusi szeretete, mert csakis ezáltal jöhet létre egy szoros kapcsolat, egy átkelő, amely hosszú ideig megmaradhat. Miért éri meg? A végeredményért. Mert lásd, azelőtt nem volt, csak egyik part és másik part. A híd viszont összekapcsolja a kettőt, eltűnik egyik és másik, egyek lesznek, hogy biztosítsák a biztos átkelést. Csak arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy ne csüggedjen el, mert az egységért harcolni biztosan megéri, mert ez életet megkönnyíti és szebbé teszi. Jézus Krisztusunk pedig vigyáz arra, hogy a megépített hidunk sok-sok évig álljon, használva nagy és kicsi, gazdag és szegény által. Ezt a hidat próbáltuk mi is építeni szombat este virtuálisan, és lám, Erika-Mária nővér imájára egyértelmű felelet is érkezett, hiszen összesen 52-en gyűltünk össze azért, hogy tegyünk is az egységért.
Nagy Kincső