Az arad-belvárosi Páduai Szent Antal templomban május 8-án, a Jó Pásztor vasárnapján megteltek a padsorok, a temesvári egyházmegye több közösségéből érkeztek fiatalok és idősek, hogy együtt imádkozzanak, ünnepeljenek.
A plébánián délután a temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében fiatalok találkozójára került sor, amelynek majláthfalvi, nagyiratosi, arad-ségai, arad-mikelakai, temesvári és arad-belvárosi, valamint erdélyi és székelyföldi résztvevői voltak. A Jó Pásztor vasárnapján bemutatott szentmisén ugyanis jelen volt a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola öt növendéke: Virág István, Csibi Levente, Kerekes Péter, Fekete Csaba és Boarna Miklós. Hagyomány, hogy a Jó Pásztor vasárnapját megelőző napokban a „kispapok” különböző egyházmegyékbe, plébániákra látogatnak, ahol bekapcsolódnak a liturgikus és lelki programokba. Idén az arad-ségai és a temesvár-józsefvárosi plébániák látták vendégül a gyulafehérvári teológiai hallgatókat, akik a Romániai Püspöki Konferencia résztvevőivel együtt ellátogattak a máriaradnai kegyhelyre is. Az aradi ifjúsági találkozón pedig „főszerepet” vállaltak, tanúságot tettek hivatásukról, betekintést engedtek mindennapi életükbe, nyíltan beszéltek örömeikről de az eddig megtapasztalt kihívásokról is. Az ifjúsági programot Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész, Dumitru Daniel temesvár-gyárvárosi plébános, a marosi főesperesség ifjúsági felelőse és Bukovics Erika Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens irányította, ugyanakkor a résztvevők körükben üdvözölhették Pál József Csaba megyés püspököt is.
A fiatalok találkozóját követően, délután 5 órai kezdettel a Páduai Szent Antal templomban bemutatott szentmise keretében a főpásztor akolitussá avatta Piklor László és Kiss Mihály állandó diakónus-jelöltet.
A szentmise kezdetén Pál József Csaba megyés püspököt és a jelenlévő lelkipásztorokat a közösség nevében Király Árpád marosi főesperes üdvözölte. A főpásztor a két jelölthöz intézve szavait úgy fogalmazott: az egyházmegyében az elsők között vállalják az akolitusi szolgálatot, ily módon mások számára is követendő példaképül válhatnak. Az avatási szertartás keretében a megyés püspök kitért az akolitusok feladatára. – Ti az akolitusok tisztére vagytok kiválasztva, hogy azzal sajátos részt vállaljatok az egyház hivatásából. Az Egyház életének csúcspontja és forrása az eucharisztia. Általa épül és növekszik Isten népe. Most azt a feladatot bízzuk rátok, hogy segítsetek a papoknak és a szerpapoknak tisztségük gyakorlásában és szükség esetén megáldoztassátok a híveket, valamint a betegeket.
Ezt követően az akolitusjelöltek a püspök elé járultak, aki e szavak kíséretében nyújtotta át nekik az Eukarisztia ünneplésére előkészített pixist: Vedd ezt az Eukarisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.
Szentbeszédében Pál József Csaba megyés püspök Ferenc pápa üzenetéből idézett, amit a Szentatya a hivatások 59. világnapjára írt: – A szinodalitás, az együtt járás alapvető hivatást jelent az Egyház számára, és csak ebben a horizontban tudjuk felfedezni és értékelni a különböző hivatásokat, karizmákat és szolgálatokat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Egyház azért van, hogy evangelizáljon, hogy kimozduljon önmagából, és elvesse az evangélium magvait a történelemben. Ezért egy ilyen küldetés teljesítése csak az összes lelkipásztori terület összefogásával lehetséges, és azt megelőzően az Úr összes tanítványának bevonásával. Ugyanis „a keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett (vö. Mt 28,19). Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 120).
A vasárnap akolitussá avatott Piklor László és Kiss Mihály, valamint az akolitusi szolgálatra már felavatott, és a szentmisén jelen lévő Baum Péter az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Váci Egyházmegye Diakónusképző Intézetének növendékeként folytatják tanulmányaikat.
A szentmisét a temesvári egyházmegye közösségi oldalán közvetítették, ott visszanézhető.

A temesvári Püspökség sajtóirodája