Június hónapot különlegesen Krisztus Szívének szenteljük. Ez az ájtatosság közös a nagy lelki mestereknél és Isten egyszerű népénél. Ugyanis Jézus emberi és isteni Szíve az a forrás, amelyből mindig meríthetünk Isten irgalmasságából, megbocsátásából, gyöngédségéből. Akkor a mi szívünk is apránként türelmesebbé, nagylelkűbbé, irgalmasabbá válik, követve Jézus Szívének példáját. Ferenc Szentatyánk buzdít arra, hogy mi is Jézus Szívé kapcsolódjunk.
Most, hogy közeledünk Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódjunk Jézus szívéhez, a Szív útja-kilenceddel (novéna) amit a Jezsuita atyák ajánlanak erre a kilenc napra segít bennünket, hogy belépjünk az Ő szeretetébe, és hagyjuk, hogy ez a szeretet átalakítson bennünket, szívünket „az Ő szíve szerint formálva”.
A  június 11-én, csütörtökön induló novéna imádság kilenc napja alatt ebben növekszem. Ez mély, meghitt kapcsolatot alakít ki különösen azokkal, akik hozzám hasonlóan tudatosan lépnek bele ebbe az imádságba. A novéna egyben része annak a küldetésnek, amelyet Jézus kapott az Atyától, és amelyet Ő rábízott az egyházára. Jézus a barátságát kínálja nekünk, és arra hív, hogy vele egyesülve kötelezzük el magunkat küldetése mellett, ami a szeretet, az együttérzés és az irgalom missziója. Jézus minden tevékenysége ebből fakad. Ebben a lelkületben tudjuk igazán felismerni, hogy mitől szenved a világ, és hol van leginkább szüksége a segítségre.
A pápa minden hónapban imaszándékaival megfogalmazza ezeket a kihívásokat, és szándékai segítenek abban, hogy megértsük Krisztus küldetését napjainkban. A „Szív útja” tehát irányt mutat, segít, hogy Jézus szemével lássunk és az Ő szívével érezzünk.

Inigo-csoport

 

Reggeli felajánló ima (minden napra):

Jézus, Rád bízom a mai napom, és benne mindazt, ami rám vár: a tanulást, a munkát, a találkozásokat (személyes vagy virtuális), az örömöket és a nehézségeket is. Küldd el Szentlelkedet, Ő erősítsen és vezessen. Kérlek, légy mellettem, áldd meg ezt a napot és add, hogy mindig Veled lehessek mint a Te barátod. Dolgozzunk ma együtt, hogy szereteted átformálhassa a világot. Szűz Mária, Jézus édesanyja, imádkozz velem azokért az emberekért, akikkel ma találkozom és a Szentatya e havi imaszándékáért.

1. nap – Kezdetben volt… a Szeretet

2. nap – Az emberi szív nyugtalan, és keresi a kapcsolatot

3. nap – Egy megtört világban

4. nap – Az Atya küldi a Fiát, hogy megmentsen bennünket

5. nap – Barátainak nevez bennünket

6. nap – Krisztus bennünk él

7. nap – Vele együtt mi is felajánljuk az életünket

8. nap – Együttérzésből fakadó küldetés

9. nap – Ima-világhálózat