Augusztus utolsó vasárnapja nem csupán évszakváltást jelez a naptárban. A temesvári egyházmegye több településén, Pál József Csaba főpásztor határozata értelmében, a plébánosok is csomagolnak, ugyanis szeptembertől új szolgálati helyükön folytatják tevékenységüket, a hívek pasztorálását. Így történt ez többek között Herkulesfürdőn, Lippán, Zimándújfalun és Temesváron, a gyárvárosi plébánián.
A Millenniumi templomban Kapor János plébános augusztus 30-án tartotta utolsó szentmiséjét ebben a minőségében. Szeptember 1-től a lelkipásztor az Arad megyei Kisjenő és Simonyifalva római katolikus egyházközségének plébánosa lesz.
Szentbeszédében Kapor János plébános úgy fogalmazott: – Az emberek szívéhez a legrövidebb út az anyanyelvükön át vezet. A mai napon hálát adok Istennek a gyárvárosi magyar közösségért.
A szentbeszédét pedig a korinthoszi bölcsről szóló ismert történettel zárta, amellyel egyben búcsúzott is a hívektől. A történet tanulsága az, hogy a környező világot az ember olyannak látja, ahogyan az a szívében tükröződik. Akinek félelem, rosszindulat van a szívében, az a környezetében is csak ezt fogja meglátni. Aki azonban úgy lép ki a világba, hogy az értékekre, a jóra figyel, barátságot, szeretetet, odafigyelést talál.
A magyar nyelvű szentmisén részt vett Farkas Imre alpolgármester és Sipos Ilona városi tanácsos. Az alpolgármester a liturgia végén a következő szavakkal köszönt el a lelkipásztortól: – Kapor János plébánost 1989-ben szentelték pappá. Éppen azokban az években kezdte meg szolgálatát a józsefvárosi plébánián, amikor az országban bevezették az iskolai hitoktatást. Ennek köszönhetően a Bartók Béla Elméleti Líceumban nyolc éven át oktatott hittant. A 2008-as évtől a gyárvárosi egyházközség plébánosa, melynek plébániatemplomát a legmagyarabbnak tartják Temesváron. A magyar kultúra és történelem gazdagságának tudatában végzi szolgálatát, mellyel a magyar közösséget igyekszik erősíteni. Huszonöt év telt el azóta, mióta őt megismertem. Líceumi éveimben szavalni mentünk Budapestre a Duna Televízió egyéves születésnapján. Többen voltunk, és ő vezette a mikrobuszt. Már akkor észrevettem, hogy nagyon jó és melegszívű ember. Nagyon fontos szerepet töltött be életem egyik legszebb pillanatában: ő volt az, aki megáldotta a házasságunkat. Tizenkét éves szolgálata alatt a Millenniumi templom sokat gyarapodott. A templomtető teljes megjavítása, az ólomüveg ablakok restaurálása, az orgona felújítása, a templom architektuális kivilágítása és a fűtési rendszer korszerűsítése fűződik a nevéhez. Búcsúzóul megköszönöm sokéves aktivitását, kitartását és azt, hogy mindig szívén viseli megmaradásunkat.
A szentmisét követően sok hívő is azért kopogtatott be a sekrestye ajtaján, hogy a búcsú szavai mellett további jó egészséget, erőt, és sok elégtételt kívánjon Kapor János plébánosnak új szolgálati helyén, a kisjenői és simonyifalvi egyházközségekben.