Ferenc Szentatyánk a mai f.é. május 26-án főtisztelendő dr. Kerekes László szentszéki tanácsost a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Amit Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek friss körlevélben adta közre, tudósít a romkat.ro portál.