Ferenc pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki dr. Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát Tharros címzetes püspökévé és a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé. Püspökké szentelését augusztus 29-én délelőtt tartották a csíksomlyói kegytemplomban. A főszentelő püspök Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a társszentelők pedig Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt – tudósít a romkat.ro.
A kiemelkedő egyházi eseményen részt vesz Pál József Csaba temesvári megyéspüspök.
A gelencei Kerekes László 1968. július 23-án született Kézdivásárhelyen. Tanulmányait Gelencén kezdte, Kézdivásárhelyen folytatta, 1986-ban érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben megkezdte filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta és fejezte azokat be 1992-ben. 1993. május 16-án szentelték pappá a gelencei Szent Imre-templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerzett az ottawai (Kanada) Szent Pál Egyetemen.
Huszonhat évnyi papsága alatt dr. Kerekes László sokféle pasztorális feladatkörben szolgált: 1994-2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság bírósági helynöke, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola fegyelmi prefektusa és kánonjog tanára volt, 1996-tól ugyanitt retorikát, homiletikát és pedagógiát tanított. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratának, a Studia Theologica Transsylvaniensia-nak társalapítója. 2000 decemberében szentszéki tanácsosi címet kapott. Jelenleg a Gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bírósági helynöke, 2004 óta Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánia plébánosa. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél románul és angolul.

A püspökszentelésről a teljes anyag itt olvasható.