Megjelent a temesvári Püspökség 2023. évi római katolikus falinaptára. A helyi hagyománynak megfelelően a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A 2023-as pasztorális év központi témája a Diakónia (szolgálat), mottója pedig: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek“ (Mt 25, 40b). Erre utal a falinaptár illusztrációja is: Az irgalmas szamaritánus ellátja az idegen sebeit. (Falfestmény a temesgyarmatai Szent József templomban, Ulrich Géza festette 1934-ben). A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 6 lej (külföldi megrendelések esetén 2 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Kapható továbbá a 2023. évi római katolikus naptár amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.