A kisjenői plébánia adott otthont március 4-én, szombaton annak a lelkinapnak, amelyet a Családpasztorációs iroda a marosi főesperesség különböző egyházközségeiből érkezett családoknak szervezett.
A közös ismerkedés után a nagyváradi Kovács család előadásával töltekezhettek a jelenlevő családok, amelynek témája: Intimitás, öröm, feladat.
Ahhoz, hogy a párok jól érezzék magukat, intimitásra van szükség. Az intimitás az érzelmi közelség olyan különleges megnyilvánulása, amelynek jellemzője, hogy mindketten odafigyelnek egymásra szellemi, lelki téren is, és készek viszonozni a házastárs érzelmi megnyilvánulásait. Ehhez a finomhangolódáshoz időre van szükség, de megéri, mert ez teszi egyedülállóvá a kapcsolatot.
A házaspár az intimitás és a bizalom alappiléreiként a következőket említette: nyílt kommunikáció és őszinteség, közvetlenség,  az érzelmek megosztása, értelmi egyetértés lényeges kérdésekben, lelki harmónia, kölcsönös bizalom és megértés, biztonságérzet, meleg intimitás,  a szerelem jeleinek szabad kimutatása és elfogadása.
Az előadást követően párbeszélgetésre került sor, majd keresztúti ájtatosság, szentmise és agapé zárta az estét.
A gyermekeknek, fiataloknak külön biztosítottak érdekes programokat.
Köszönjük Tari M. Böbe nővérnek a találkozó szervezését, Kapor János plébánosnak a felemelő szentmisét, és hogy helyet adott e találkozónak , a Kovács családnak a tartalmas bemutatót, a kisjenői családoknak a meleg, szívélyes fogadtatást, a finom vacsorát és nem utolsósorban a megjelent kisjenői, arad-ségai, arad-belvárosi, zimándújfalui, kisiratosi, pécskai családoknak, hogy eljöttek és hitükben ily módon is erősödhettek.
Németh Emese, Kisiratos