A január 18-25. között kerül sor a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcadra, amelynek mottója: „Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (vö. Mt 2,2).

Az idei ökumenius imanyolcad anyagát a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze. „A közel-keleti keresztények annak tudatában teszik közzé az imaheti forrásanyagot, hogy világszerte sokan osztoznak fájdalmaikban, nehézségeikben, és vágyódnak arra a világosságra, amely a Megváltóhoz vezet, aki le tudja győzni a sötétséget. A COVID19 világjárvány, a következtében fellépő gazdasági válság, a politikai, gazdasági és társadalmi intézmények kudarca abban, hogy megvédjék a leggyengébbeket és legkiszolgáltatottabbakat, még inkább rámutat, milyen nagy szüksége van a világnak arra, hogy fény világítsa be a sötétséget. A napkeleten, a Közel-Keleten kétezer éve felragyogó csillag ma is a jászolhoz hív, oda, ahol Krisztus született. Odavonz bennünket, oda, ahol isten Lelke él és hat, keresztségünk valóságához és szívünk átformálódásához.” – olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által megjelentetett imafüzetben (https://www.meot.hu/dokumentumok/2021kereszteny/ImahetiFuzet2022.pdf)

A temesvári egyházmegyében a következő ökumenikus találkozókra kerül sor:

– Január 20-án, csütörtökön 17 órakor a nándorhegyi görögkatolikus templomban ökumenikus imát tartanak, amelynek szónoka Pál József Csaba megyés püspök. Az imán részt vesz Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök és Călin Ioan Bot görögkatolikus segédpüspök.

– Január 21-én, pénteken 17 órakor a boksánbányai ortodox templomban, január 22-én, szombaton 17 órakor a resicabányai Szentháromság római katolikus templomban, január 23-án, vasárnap a temesvári Dacia téri román ortodox templomban kerül sor 17 órai kezdettel ökumenikus imára, amelyen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök.