TEMESVÁRI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG
A Püspökség Facebook oldalán, a miserendet már közöltük egy előbbi cikkben amit itt olvasható.

Temesvár I – Belváros: Szent Katalin
Az online közvetítés a plébánia Facebook oldalán.
Hétköznapi szentmisék – 17 óra
Keresztút: kedden és pénteken –  16,30 óra
Vasárnap: 9 órakor magyar nyelvű szentmise
10 órakor német nyelvű szentmise
11 órakor román nyelvű szentmise

Nagycsütörtökön – 7.00 órakor szentmise
Nagypénteken –
13.3o órakor szertartás német nyelven 
Nagyszombaton
– 20 órakor vigíliai szertartás három nyelven
Húsvétvasárnap –
9 órakor szentmise magyar nyelven
Húsvétvasárnap – 10 órakor szentmise német nyelven
Húsvétvasárnap – 11 órakor szentmise román nyelven

Temesvár III – Erzsébetváros: Jézus Szíve
Az online közvetítés a plébánia Facebook oldalán. További információk: www.parohiaelisabetin.ro
Hétfő -szombat: 7 órakor és 19 órakor vannak a szentmisék.
Vasárnap: 8:30 órakor német nyelvű szentmise
10 órakor magyar nyelvű szentmise
11.30 órakor román nyelvű szentmise
16 Szentségimádás

Timișoara IV – Józsefváros: Kisboldogasszony templom
Az online közvetítés Szilvágyi Zsolt Facebook oldalán. További információkat a szentmisék közvetítésével ott találhatnak.

Temesvár VI – Újkissoda: Szent József
Az online közvetítés Adalbert Jäger Facebook oldalán.
Virágvasárnap: 10 órakor három nyelvű szentmise
Nagycsütörtök: 18 órakor három nyelvű szentmise
Nagypéntek: 15 órakor kezdődik a szertartás három nyelven
Nagyszombat: – Húsvéti Vigília (Feltámadás) – 18 órakor három nyelvű szertartás
Húsvét vasárnapja: 10 órakor három nyelvű szentmise

Temesvár VII – Szabadfalu: Szent Rókus
Az online közvetítés a plébánia Facebook oldalán, további információk ott találhatók.

Majláthfalvi Római Katolikus Plébánia: Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Az online közvetítés Miklós Csaba Facebook oldalán.
Hétfő, csütörtök és szombat – 18 órakor román nyelvű szentmise
Kedd, szerda és péntek – 18 órakor szentmise magyar nyelven
Vasárnap – 10 órakor magyar nyelvű szentmise
Virágvasárnap: – 10 órakor magyar nyelvű szentmise
Hétfő: 18 órakor román nyelvű szentmise
Kedd: 18 órakor magyar nyelvű szentmise
Szerda: 18 órakor román nyelvű szentmise
Nagycsütörtök: 17 órakor magyar nyelvű szentmise
Nagypéntek: 17 órakor szertartás magyar és román nyelven
Nagyszombat: – Húsvéti Vigília (Feltámadás) – 18 órakor magyar és román nyelven
Húsvétvasárnap: – 10 órakor magyar nyelvű szentmise
Húsvéthétfő: 10 órakor román nyelvű szentmise

Vingai Római Katolikus Plébánia: Szentháromság
Az online közvetítés Stujani Mirciov Facebook oldalán ahol további információt is találnak a szentmisékkel kapcsolatban és a különböző ájtatosságokkal amelyeket több nyelven közvetítenek (bolgár, román, magyar).

Óbesenyői Római Katolikus Plébánia: Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Az online közvetítés Velciov Pavel Facebook oldalán, ezen az oldalon találnak több információt a szentmisékkel és a különféle ájtatosságokkal kapcsolatban amelyeket bolgár nyelvel celebrálnak. Úgyszintén találnak információkat az óbesenyői Facebook oldalon: Čarkvata ud Stár Bišnov

Boksánbányai Római Katolikus Plébánia: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
Az online közvetítés a plébánia Facebook oldalán.
Kedd – 18 órakor román nyelvű Keresztút
18.30 órakor román nyelvű szentmise
Szerda – 18 órakor magyar nyelvű Keresztút
18.30 órakor magyar nyelvű szentmise
Csütörtök  – 18 órakor magyar nyelvű Keresztút
18.30 órakor magyar nyelvű szentmise
Péntek – 10-18 óra között Szentségimádás
Szombat – 18 órakor Rózsafüzér
18.30 román nyelvű szentmise
Vasárnap 11 órakor három nyelvű (román, magyar és német) szentmise.

Máriaradnai Bazilika 
Az online közvetítés a Bazilika Facebook oldalán.
Virágvasárnap – 11 órakor három nyelvű szentmise (román, magyar és német)
Nagycsütörtök – 19 órakor három nyelvű szentmise (román, magyar és német)
Nagypéntek – 17 órakor három nyelvű szertartás (román, magyar és német)
Nagyszombat – 19 órakor Húsvéti Vigília. Feltámadás (román, magyar és német)
Húsvétvasárnap: 11 órakor három nyelvű szertartás (román, magyar és német)
Húsvéthétfő: 11 órakor három nyelvű szertartás (román, magyar és német)

Arad-Belvárosi Római Katoikus Plébánia: Szent Antal
Az online közvetítés magyar nyelven a plébánia Facebook illetve YouTube felületen ARADI MINORITA TEMPLOM címen. A román szentmisék a Facebook-on elérhetőség PAROHIA ARAD CENTRU
Nagycsütörtök    09.00 Jeremiás siralmai
17.00 magyarnyelvű szentmise
19.00 román nyelvű szentmise
Nagypéntek        09.00 Jeremiás siralmai
15.00 magyar nyelvű nagypénteki szertartás
18.00 román nyelvű szertartás
Nagyszombat     09.00 Jeremiás siralmai
20.00 húsvéti vígilia magyarul, románul(templomban, kápolnában)
Húsvétvasárnap 10.30 szentmise magyarul
12.00 szentmise románul

Arad-Ségai Római Katolikus Plébánia: Lisieux-i Szent Teréz
Az online közvetítés a plébánia Facebook oldalán.
Virágvasárnap – 11 órakor magyar nyelvű szentmise
– 12.30 órakor román nyelvű szentmise
Nagycsütörtök – 19 órakor magyar és román nyelvű szentmise
Nagypéntek – 15 órakor kezdődik a szertartás magyar és román nyelven
Nagyszombat – 20.30 órakor kezdődik a Húsvéti Vigília. Feltámadás – magyar és román nyelven
Húsvétvasárnap – 11 órakor magyar nyelvű szentmise
– 12.30 órakor román nyelvű szentmise
Húsvéthétfő – 11 órakor magyar nyelvű szentmise
– 12.30 órakor román nyelvű szentmise

Aradgáji Római Katolikus Plébánia: Szent Gizella
Az online közvetítés a plébánia Facebook  oldalán.
Virágvasárnap: – 10 órakor magyar nyelvű szentmise
Húsvétvasárnap: – 10 órakor magyar nyelvű szentmise

Borosjenői Római Katolikus Plébánia: Szent István király
Az online közvetítés Gál Vilmos Facebook oldalán, ahol frissítik a szentmisék programját.
Hétfő-Péntek – 10 órakor magyar nyelvű szentmise
Vasárnap– 11 órakor magyar nyelvű szentmise

Lippai Római Katolikus Plébánia: Nepomuki Szent János
Az online közvetítés a plébánia Facebook  oldalán.
Úgyszintén online közvetítés van a plébánia Youtube csatornáján.
További információk a plébánia honlapján.

Zimándújfalui Római Katolikus Plébánia: Szűz Mária Szent Neve
Az online közvetítés a plébánia Facebook oldalán.
Virágvasárnap – 9 órakor magyar nyelvű szentmise
Nagycsütörtökön – 18 órakor magyar nyelvű szentmise
Nagypénteken – 18 órakor magyar nyelvű szentmise
Nagyszombaton – 18 órakor magyar nyelvű szentmise
Husvétvasárnap – 9 órakor magyar nyelvű szentmise

Resicabánya I. Római Katolikus Plébánia: Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony)
Az online közvetítés a plébánia Facebook oldalán.

Resicabánya II. Római Katolikus Plébánia: Szentháromság
Az online közvetítés Puskás Attila Facebook oldalán.
Hétfő – 9 órakor német nyelvű szentmise
Kedd – 17 órakor román nyelvű szentmise
Csütörtök – 9 órakor magyar nyelvű szentmise
Péntek – 17 órakor román nyelvű szentmise
Szombat – 9 órakor román nyelvű szentmise
Vasárnap – 11 órakor román nyelvű szentmise
                     – 18 órakor magyar nyelvű szentmise

Szörénybuzási Római Katolikus Plébánia: Nepomuk Szent János
Az összes szentmisék cseh nyelven lesznek közvetítve a plébánia YouTube csatornáján.
Nagycsütörtök – 20:00 órakor Szentmise
Nagypénteken – 14:00 órakor a nagypénteki szertartás
Nagyszombat – 20:00 órakor húsvéti vigília
Húsvétvasárnap – 11:00 órakor ünnepi szentmise
Hétfő Húsvét másodnapja – 11:00 órakor szentmise.

Krassóvári Római Katolikus Plébánia: Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Az online közvetítés a Krassóvári Polgármesteri hívatal Facebook oldalán.
Naponta Rózsafüzér 18.30 órától
           Szentmise 19 órától
Péntek: 18 órakor Keresztút és ezt követően szentmise
Vasárnap – 10.30 órakor Rózsafüzér
                     11 órakor szentmise
                     17 órakor Keresztút
Nagycsütörtök: – 18.30 órakor Rózsefüzér,
                                – 19 órakor szentmise
Nagypéntek: – 15 órakor a nagypénteki szertartás – utána Szentségimádás
Nagyszombat: – egésznapos Szentségimádás
                              – Húsvéti Vigília/Feltámadás – a kezdési időpontot később tudatják

NÉMET NYELVŰ SZENTMISÉK:
Az online közvetítés napi szinten a Stift a Heiligenkreuz ciszterci kolostor (Austria)  Facebook oldalán, valamint a Szent Katalin Teológiai Kar kápolnájából.
Hétfő-Szombat: – 17 órakor szentmise
                                  – 17.30 órakor Szentségimádás
Vasárnap: – 17 órakor szentmise

HORVÁT NYELVŰ SZENTMISÉK:
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE
Verseci Római Katolikus Plébánia  / Vrsac / Werschetz: Sf. Gerhard,
Az online közvetítés a plébánia – Župa Sveti Gerard Facebook oldalán.
Hétfő, kedd, csütörtök: – 18 órakor szentmise szerbhorvát nyelven.
Szerda, szombat: – 8 órakor magyar nyelvű szentmise
Péntek: – 18 órakor magyar nyelvű szentmise
Vasárnap: – 10 órakor szentmise szerbhorvát és magyar nyelven
Horvát nyelvű szentmisét a Hrvatska radiotelevizija – YouTube csatornáján.

PRÁGAI ÉRSEKSÉG
Cseh nyelvű szentmisék a strahovi premontrei kolostor Facebook oldalán (Praga, Cehia)

Klášter premonstrátů na Strahově – Strahov monastery
https://www.facebook.com/klasterStrahov/

Szentmiséket a cseh katolikus TV Noe (www.tvnoe.cz) is közvetít.

NAGYSZOMBATI ERSEKSÉG
Szlovák nyelvű szentmiséket a Nagyszombati Főegyházmegye (Szlovákia) Facebook oldala is közvetít.
Trnavská arcidiecéza https://www.facebook.com/trnavska.arcidieceza/
vagy a TV Lux (www.tvlux.sk) szlovákiai római katolikus TV-n.