Az idei szeptemberi tanévkezdés minden bizonnyal sokáig emlékezetes marad pedagógus és diák számára egyaránt. A koronavírus-járvány miatt nem csupán az esemény eddigi hagyományos, ünnepélyes megszervezése maradt el, hanem az oktatás rendje is módosult, a járványügyi óvintézkedések ugyanis felülírják az eddigi szokásokat. A 2020-2021-es tanév első hetében minderről Kocsik Zoltán lelkipásztort, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatóját kérdeztük.
– Igazgató úr, milyen körülmények között kezdődött az idei tanév a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban?
– A tanárok és a növendékek már nagyon várták az iskolakezdést, hiszen fél éve nem találkoztunk személyesen. Hiányoztak a beszélgetések és a közös tanulás. Sajnos, az iskolakezdéssel még nem állt vissza a régi megszokott élet. A mindennapokat nagy körültekintéssel és felelősséggel kell megszervezni. Amíg tart a járvány, a tanulóknak, a tanároknak és az iskolai alkalmazottaknak három fontos szabályt kell betartaniuk: a szájmaszk állandó viselése, a biztonsági távolság betartása és a kéz rendszeres fertőtlenítése.
Nagy kihívást jelent a tanórák és a bentlakás megszervezése is. Az óvodai csoportok, az elemi iskola, az általános iskola és a líceum osztályai két csoportra osztva kéthetenként járnak iskolába. Azon a héten, amikor otthon kell maradniuk, online vesznek részt az órákon. Ehhez a Gerhardinum a moodle internetes felületet használja. Ez virtuális osztályt, virtuális órákat jelent. Ezen a felületen mindenki megtalálja a leckéket és a házi feladatokat. A tanárok igyekeznek a leckék nagy részét minden második héten az osztályteremben leadni. Az online felületre inkább az ismétlő feladatok és a leckéhez kapcsolódó kisfilmek kerülnek fel. Kivételt képez ebben a VIII. és a két XII. osztály. A három végzős osztály hetente vesz részt a tanórákon.
A bentlakás az óvintézkedések betartásával szűknek bizonyul. Mivel biztosítanunk kell a megfelelő távolságot, egy szobában csak három diákot tudunk elszállásolni. Ezért is határozott az iskola vezetősége úgy, hogy a líceumi tanulók is csak kéthetente vegyenek részt az iskolai órákon. Az ebédlőt is csak osztályonként vehetik igénybe a tanulók, 15 növendéknél több nem tartózkodhat egyazon időben a helyiségben.
Az iskolai osztálytermeket, a folyosókat, a mosdókat naponta többször is fertőtlenítjük. Mindezért a megfeszített munkáért ezúton is köszönetünket fejezzük ki a személyzetnek.
– Milyen módszer szerint zajlik a tanítás?
– Az iskola egyelőre a sárga forgatókönyv szerint működik, azaz hibrid oktatás zajlik. A nagyobb létszámú osztályok esetében csak az osztály fele vesz részt a napi tanórákon, a kisebb létszámú osztályoknál a tanulók kéthetente jönnek iskolába. Amint már említettem, az iskola 2020. áprilisa óta a moodle felületet használja. Erre kerülnek fel a leckék, házi feladatok, feladatlapok, kisfilmek, didaktikai játékok. Amennyiben a helyzet súlyosabbá válik és a vörös forgatókönyv lép életbe, a tanórákat a Zoom applikáción közvetítjük.
– Van-e időeltolódás az órakezdéseket, szüneteket illetően?
– A növedékek már 7.30 órától érkezhetnek az iskolába, két kapun keresztül. A főkapun jönnek be az óvodások, az előkészítő osztályosok, az általános iskolások és a líceumi tanulók. A másik kapun érkeznek az I-IV. osztályosok. Az óvodásokat és az előkészítő osztályosokat a szülők az udvarig kísérhetik, ahol az óvónők és a tanítónők várják őket. Egyes osztályok 8 órakor mások 8 óra 10 perckor kezdenek. Az óvodásoknak 8.30 órakor kezdődik az tevékenység.
– Van-e veszélyeztetett tanár, tanító vagy pedagógus?
– Nincs ilyen kollégánk.
– Köszönjük a beszélgetést.

(Az interjút a temesvári Püspökség sajtóirodájának munkatársai készítették)