A román-magyar vasúti határátkelőhely, Kürtös római katolikus templomát 1772-ben Kászoni András gróf építtette – mint az a főhomlokzaton elhelyezett emléktáblán is olvasható –, és a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A templombúcsú napján, június 12-én, Szentháromságvasárnap nagyon szűknek bizonyult a szerény méretű hajlék. Az ünnepi szentmisét délután 6 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatta be. A liturgiát megelőzően a főpásztor a helyi közösséghez tartozó gyermekekkel találkozott. A szentmisén koncelebrált Király Árpád arad-ségai plébános, György Zoltán nagyiratosi plébános és Zilahi András kisiratosi plébános, amely plébániához filiaként Kürtös is tartozik. A liturgián részt vett Ban Ioan Bogdan polgármester, valamint a testvéregyházak képviselői. A szentmise zenei szolgálatát a helyi templomi énekkar végezte.
A megyés püspököt a hívek nevében Piklor László kántor, állandó diakónus-jelölt üdvözölte, aki elmondotta: a templomot az elmúlt hónapok alatt a helyi Polgármesteri Hivatal jelentős mértékű támogatásával sikerült kívül és belül is felújítani.
Szentbeszédében a főpásztor úgy fogalmazott: az egy, élő és igaz Istenről, aki Atya, Fiú és Szentlélek, a keresztény hívek leginkább úgy tudnak tanúságot tenni, ha a közösségükben is megvalósul a szeretet, a sokszínűség egysége, az adományozás és elfogadás. – Egy ilyen régi, negyed évezredes templom az építői hitét tükrözi. A templom megőrzése, felújítása viszont azok hitéről szól, akik a mai napig megóvták azt, valamint azokéról, akik „teleimádkozták”. Adjunk hálát ezért a templomért és mindazok hitéért, akik az eltelt évszázadok alatt tettek valamit érte és ezért a közösségért – mondotta a megyés püspök.
A liturgia szentségi körlemenettel és szentségi áldással fejeződött be.
Végezetül a jelenlévők a templomkertben agapén vettek részt.

A temesvári Püspökség sajtóirodája