A több mint 2 700 000 eurós projekt anyagi hátterét az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja az Interreg V Románia – Magyarország (2014-2020) programon belül. A RO-HU398 kóddal rendelkező tervezet egyik fő célja a turisztikai Bihar és Hajdú-Bihar megyék turisztikai fellendítése. A projekt kínálta lehetőségekkel élve a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kulturális örökségének megismertetéséért orgonista, restaurátor, muzeográfus, kiállítási kurátor kiképzését tűzték ki célul, valamint a nagyváradi székesegyházban található orgonát újítják fel. A hangszert a XVIII. század végén Fridolin Ferstl bécsi orgonaépítő készítette, majd az 1890-es években az Országh orgonaépítő manufaktúra építette át.

Az orgona felújítási munkálatait, a beszerzési eljárás lefolytatása után, a gyergyószentmiklósi székhelyű Vox Humana kft. fogja elvégezni. A felújítás feltételeit rögzítő, több mint 300 ezer euró értékű szolgáltatási szerződést ma, február 6-án, Nagyváradon írta alá a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség részéről Böcskei László megyés püspök, illetve a Vox Humana kft. képviselője, Bartis Szabolcs orgonaépítő. Az orgona javítására és bővítésére a szerződés szerint 20 hónap áll a restaurátorok rendelkezésére.

A székesegyház karzati részén, az orgona mellett megszervezett ünnepi alkalmon, amelyet Böcskei László püspök történelmi pillanatnak nevezett, részt vettek a szerződő feleken kívül Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke, Dumitru Sim, a Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség ügyvezetője, prof. dr. Walter Kindl, a temesvári székesegyház karnagya és a nagyváradi püspökség szakmai tanácsadója ebben a projektben, valamint Csorba Sándor projektmenedzser.

Walter Kindl az orgona rövid történetét és technikai jellegzetességeit mutatta be. Dumitru Sim örömét fejezte ki mondván, hogy olyan projektnek lehet a munkatársa, amelyben egyházak vesznek részt azért, hogy vallásos, kulturális és turisztikai jellegű értékeiket a közösség javára irányítják. Bartis Szabolcs nagy kihívásnak nevezte a munkát hozzátéve, ugyanakkor nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy egy ilyen híres és értékes műnek a helyreállításával bízták meg. Pásztor Sándor kihangsúlyozta, sok projekt esetében az előkészítő papírmunka többet tart és nagyobb mennyiségű, mint maga a kivitelezés, és ez az eset sem kivétel ez alól. A megyetanács elnöke azt is elmondta, hogy jelen pályázattal koncepciót is váltottak, hiszen nem infrastrukturális jellegű fejlesztésbe, hanem a kulturális örökség bemutatásába, és az ehhez szükséges humán erőforrás alakításába fektetnek be.

A nagyváradi székesegyház orgonájának felújítási munkálatai legkésőbb március elején lesznek már látványosak, amikor szétszerelik majd a hangszert tudósít a romkat.ro.