A román értelmező szótárban az ökumenizmusról a következőket találjuk: mozgalom amely helyreállítja a Keresztény Egyházak közötti egységet, megtartva a saját autonómiájukat a különböző egyezmények és párbeszédek segítsége által. A resicabányaiaknak az ökumenizmus ezelőtt 27 évvel kezdődött.
Resicabányán az ökumenikus mozgalom néhány különböző felekezetű lelkipásztor kezdeményezésére indult, akik révén létrehött a párbeszéd az egyházak között. Ennek eredményeképpen 1993. január 18-25. között először rendezték meg az imanyocadott, a keresztények egységéért.
A  „Spălaţi-vă picioarele unul altuia. Ecumenism, între istorie şi prezent la Reşiţa = Waschet Euch gegenseitig die Füße. Ökumene zwischen Geschichte und Gegenwart in Reschitza = Mossátok meg egymás lábát. Az ökumenizmus története és jelene Resicabányán“, című könyv négy nyelven jelent meg: románul, németül, magyarul és olaszul. A kötet az elmúlt 10 évet foglalja magában, és a még plébánosként működő Pál József Csaba atya, aki ma már az egyházmegy főpásztora, valamint Erwin Josef Ţigla közös munkája. Pál József Csaba atya mondja: „Természetes volt, hogy amikor Resicabányára érkeztem egyetlen egy vágy élt bennem, mégpedig az, hogy mindenkit tudjak szeretni. A figyelmem elsősorban a pap kollégákra és a különböző felekezetek lelkipásztoraira irányult, próbáltam mindegyikük felé szeretettel fordulni, mert ők azok, akikkel az Úr szőlőjében együtt dogozunk itt, Resicabányán. 1993-tól az ökumenikus hetet rendszeresen megtartottuk, majdnem mindig január 18. és 25. között. De főleg 1999-től kezdődően, amióta nagy számban gyűlünk össze, azt hiszem, ünnepi hétről beszélhetünk, amikor az egész város ünnepel.”
Néhány fontosabb eseményt szeretnék megemlíteni azok közül, amelyek Resicabányán történtek az elmúlt 27 évben:
– A különböző felekezetek híveinek részvétele azokon a programokon, amelyeket Szent II. János Pál pápa romániai látogatása alkalmával szerveztek 1999-ben, amikor a hívek ajkán felcsendülhetett az „egység” szó;
– A különböző felekezetek fiataljainak és papjainak résztvétele a III. Ökumenikus Gyűlésen, amelyre 2007. szeptember 4-9. között került sor Nagyszebenben, illetve egyéb ökumenikus rendezvényen, amelyeket Olaszországban és Svédországban tartottak;
– Különböző felekezetű püspökök részvétele az ökumenikus imahéten Resicabányán;
– A resicabányai nők ökumenikus évente vagy havonta megszervezett találkozója a különböző történelmi egyházak plébániáin;
– A resicabányai Frédéric Ozanam Szociális Központban a nagyböjti időben évente megtartják a „Szeretve a Megfeszítettet haladunk a fény felé” elnevezésű nagy ökumenikus rendezvényt, az idei immár a XIV. volt;
– 2007. január 14-én Resicabányán három püspök, Lucian Mic román ortodox, Alexandru Mesian görög katolikus és a Roos Márton római katolikus főpásztor részvételével került sor a Város Díszpolgára cím hivatalos átadására, amely alkalomból Dr. Vasile Petrica resicabányai román ortodox esperes, Pál József Csaba hegyvidéki főesperes, Marian Ilie Ştefănescu resicabányai görög katolikus esperes és Makay Botond resicabányai református lelkész kapta meg ezt a kitüntető címet. Ez egyedülálló volt Romániában, és talán európai szinten is;
– A fent említett kötet megjelenése 2003-ban Resicabányán, a keresztények egységére vonatkozó imanyolcad 10. évfordulója alkalmából, a Német Kulturális és Felnőttképző Egyesület szerkesztésében;
– A Virágok ünnepe elnevezésű ökumenikus felvonulás megszervezése Resicabányán, 2010. március 28-án, 2011. április 16-án és 2014. április 13-án;
– Olaszországi és svédországi papok / lelkészek és fiatalok részvétele a resicabányai imanyolcadon, valamint a vendégek látogatásának viszonzása;
– A Resicabányai Megyei Kórház radiológiai osztályának orvosai és ápolói Szent II. János Pál pápa látogatásától kezdődően minden nap ökumenikus imaalkalmat tartanak;
– A papok és a fiatalok részvétele Resicabányán az ortodox teológia és a Fokolare Mozgalom által szervezett ökumenikus szimpóziumokon;
– A fiatalok ökumenikus találkozói Máriacsiklován és Herkulesfürdőn (eddig 4–5 alkalom);
– A Resicabányán lévő vallásfelekezetek képviselőinek részvétele különböző országos szintű kulturális és vallási rendezvényeken;
– Jelenlét a helyi, országos és nemzetközi médiában.
A keresztény egységéért szervezett imanyolcad 27. évfordulóját ebben az évben együtt ünnepeltük Resicabányán és Karánsebesen. Az istentiszteleteket január 21-től 25-ig a következő helyeken tartották: resicabányai Fatima Miasszonyunk görög katolikus templom, (Prédikáció: Veniamin Pălie atya), Az Úr feltámadása román ortodox székesegyház és a Szt. Elias Tesviteanul próféta templom Karánsebes (Igét hirdetett Pál József Csaba temesvári megyéspüspök),  Havas Boldogasszony római katolikus templom (prédikált: Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök), evangélikus templom (Igét hirdetett Ovidiu Pop görög katolikus pap) Szentháromság római katolikus templom (prédikált Walther Sinn evangélikus pap).
Mindannyiunknak igyekeznünk kell, hogy vallási vagy nemzetiségi hovatartozástól függyetlenül, lehetőségeink szerint járuljunk hozzá a keresztények egységéhez, és részt vegyünk a keresztény egységet előmozdító vallásos vagy kulturális rendezvényeken itt, a Bánsági Hegyvidéken.

Erwin Josef Ţigla