A Temesvári Püspökség megrendülten tudatja, hogy elhunyt PETAR DOBRA krassócsörgői plébános.

Petar Dobra 1952. május 11-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron Ioan és Marta Dobra gyermekeként.
Teológiai tanulmányait 1971-től a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte.
A gyulafehérvári székesegyházban 1977. június 19-én Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Petar Dobra plébános szolgálati helyei:

  1. szeptember 1-től Resicabányán segédlelkész
  2. december 1-től Temesszlatinán és Szagyva filiában plébániai kormányzó
  1. április 1-től Krassócsörgőn plébános, ahol 1990 augusztusától időlegesen átvette a dognácskai plébánia, illetve a kenygeltói és vizesi filiák, valamint Marijan Tinkul plébános halálát követően a kiskrassói plébánia lelkipásztori ellátását is.

Petar Dobra plébános 2020. szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén elhunyt.
Requiem Krassócsörgőn: 2020. szeptember 25-én, péntelen 19.30 órakor.
Gyászmise és temetési szertartás Krassócsörgőn: 2020. szeptember 26-án, szombaton 10 órakor.

Emléke, hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára.

N Y U G O D J É K  B É K É B E N !