Egy nappal a német katolikus hívek máriaradnai zarándoklata után, augusztus 3-án, szerdán került sor a Németországba kivándorolt Bánsági Svábok Szövetsége, a Bánsági Svábok Segélyszervezete (Landsmannschaft und des Hilfswerks der Banater Schwaben e.V.) és az Adam-Müller-Guttenbrunn Alapítvány új temesvári irodájának megnyitására és megáldására. Az ünnepségen részt vettek megyei és városi vezetők, a temesvári német konzulátus, a Bánsági Német Demokrata Fórum és a bánsági sváb közösségek több egyesületének küldöttei.
A megáldás szertartását Dirschl Johann általános helynök celebrálta, aki Dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltárossal a temesvári római katolikus egyházmegyét képviselte, és aki ez alkalomból tolmácsolta a jelenlévőknek Pál József Csaba megyés püspök és Dr. h.c. Martin Roos ny. püspök üdvözletét.
A római katolikus egyház, amelyhez a bánsági svábok élete több mint három évszázada kötődik, továbbra is a hívek mellett áll a lelkigondozás és a keresztény hit terén csakúgy, mint kulturális téren és az oktatás támogatása terén. A hivatal megáldása ebben az értelemben határozott szimbólum, az egyház és a bánsági svábok közötti szoros kötelék egyértelmű kinyilvánítása, és mindenekelőtt egy Isten elé terjesztett kérés, hogy áldja meg ezt a kezdeményezést, amelynek célja a rászoruló embertársak támogatása, segítése.
Az új iroda híd és támasz kíván lenni a Bánságból kivándorolt németek, a visszatérők, a Bánságban és Temesváron információt keresők, valamint a három intézmény tevékenységei iránt érdeklődő helyi polgárok számára. Az újonnan megnyitott temesvári iroda a Landsmannschaft második irodája a származási országban vagy régióban. Eddig csak a Csehországi Szudétanémetek Szövetségének volt saját irodája Prágában.
A temesvári Püspökség sajtóirodája