Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően november 13-án, szombaton csoportvezetőképzőt tartottak volna a Marienheim ifjúsági házban, amelyre azonban a járványügyi helyzet miatt fizikai jelenléttel nem kerülhet sor. A magyar és román nyelvű kurzusba így 16-17.30 óra között online kommunikációs felületen kapcsolódhattak be a fiatalok. A téma: Mit jelent jó csoportvezetőnek lenni.
A résztvevők 28 helyről jelentkeztek be. A kurzuson jelen volt Szabó Tibor lelkipásztor, egyházmegyei ifjúsági lelkész, Bukovics Erika-Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens, Daniel Dumitru temesvár-gyárvárosi plébános, aki egyházmegyénkben a csoportvezetőkért felel, Văcaru Alexandra nővér, a temesvári egyetemisták pasztorációjának referense, és Irimiciuc Emil-Alin boksánbányai plébános, aki az Egyházmegyei Ifjúsági Központ keretében a ministránsok pasztorációjáért felelős.
A program imával kezdődött, majd ismerkedési játékkal folytatódott. Ezt követően Irimiciuc Emil-Alin boksánbányai plébános igyekezett minél átfogóbb, ugyanakkor lényegretörő választ adni arra a kérdésre, hogy mit is jelent jó csoportvezetőnek lenni. Az egyházmegye folyóirata, a Vita Catholica Banatus régebbi példányaiban megjelent vallomásokat összegezve a plébános úgy fogalmazott: – Tökéletes csoportvezetői modell nem létezik. Fontos a részvétel, a bekapcsolódás, a lelkesedés. A csoportvezető az, aki lehetővé teszi a többi fiatalnak, hogy jól érezze magát, hogy megélje az imádság perceit, a Krisztussal való találkozást, hogy barátkozzék, örvendjen a többiek társaságának. A csoportvezető az, aki tervez, ugyanakkor spontán is és mindig tartalmas dolgokat hoz létre. A csoportvezető az a személy, aki azért ajándékoz, azért ad, hogy a többi fiatalnak is legyen mit ajándékoznia, mit továbbadnia. A csoportvezető az a keresztény, aki Isten szeretetének üzenetét közvetíti.
A találkozó játékkal és énekléssel folytatódott, majd Daniel Dumitru temesvár-gyárvárosi plébános beszélt arról, milyen értékeket kell továbbítaia a csoportvezetőnek.
Végezetül néhány gondolat a résztvevő fiatalok részéről:
Régebben már vettem részt csoportvezetőképzőn, a mai találkozó pedig jó alkalom volt az akkor kapott ismeretek felidézésére. Jó néha újra feleleveníteni azokat az élményeket, amelyek idővel talán feledésbe merülnek. A találkozókon vagy táborokban résztvevő fiatalok tanúségtétele szép emlékeket idézett fel. (Égető Rita)

Elsősorban köszönet a csoportvezetőképző szervezőinek, akik arra törekedtek, hogy mi, résztvevők jól érezzük magunkat, és sok ismerettel gazdagodjunk. Ez a kurzus ráébresztett arra, hogy csoportvezetőnek lenni olyan, mint egy hivatás: Isten arra hívott, hogy mások lelki gazdagodását segítsem a Tőle kapott ajándékok által. Nyitottabbá, ugyanakkor felelősségteljesebbé is váltam. A jövőben gyakrabban szeretnék találkozni a résztvevő fiatalokkal. (Cioban Laura)

Ez a kurzus segített megérteni, hogy a csoportvezető nem csupán a csoport vezetője, hanem a lelke is. Megértettem, hogy a nyitottság mellett fontos, hogy Isten szeretetét adjam a többieknek, ezáltal változást előidézve nem csupán a saját, hanrm a többiek életében is. Türelmetlenül várom az újabb lehetőségeket és meglepetéseket. (Balaj Friderika-Brigitte)

Fordítás: a Temesvári Püspökség sajtóirodája