A hagyomány szerint idén is megünnepelték, szeptember 8.-án, korlátozott körülmények között és a hatályos egészségügyi normák betartásával, a Krassó-Szörény megyei Dognácska Boldogságos Szűz Mária születése templomának búcsúját. Az ünnepi szentmisét Veniamin Pălie, krassói esperes és a resicabányai „Havas Boldogasszony” templom plébánosa, valamint P. Gheorghe Iordache SVD, resicabányai káplán és Ebenspanger Ferenc, helyi plébános mutatták be.

A dognácskai hívek mellett jelen voltak a környékbeliek is. A szomszédos kengyeltói horvát hívek gyalogos zarándoklatot szerveztek, hogy résztvehessenek a templombúcsún. Pălie esperes-plébános szentbeszédet mondott német nyelven, a zenei részt a helyi német nyelvű kórus biztosította. A szentmisén részt vett Elena Moise, Dognácska polgármestere és Erwin Josef Țigla, a Bánsági-hegyvidék Német Demokrata Fórumának (DFBB) elnöke is. A templombúcsú és a program megfelelő szervezése a Német Demokrata Fórum helyi elnöke, Mr. Lothar Nikolaus és társainak érdeme.

Foto: DFBB

Megjelent: Allgemeine Deutsche Zeitung, Bukarest, Évfolyam/ Nr. 6926, péntek, 2020 szeptember 11.