A temesvári egyházmegyében idén július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján került sor a hagyományos máriacsiklovai zarándoklatra, és a helyi kegytemplom búcsúünnepére. A zarándokok idén kettős ünnepnek örvendhettek: 293 éve ismerték el a kegytemplomot mint zarándokhely, valamint 243 éve építették a jelenlegi templomot.
Az első szentmisét az ünnep előestéjén, július 1-jén horvát nyelven mutatták be. A jelenlevőket- papokat és híveket- szerettel üdvözölte Dumitru Daniel oravicabányai plébános, aki a csiklovai zarándokhelyről is gondoskodik. A szentmisén részt vett Laus Nikola püspöki ökonómus.
Július 2-án 8.30 órakor szabadtéri szentmisét tartottak horvát nyelven. A németajkú hívek 11 órától keresztúti ájtatosságon vettek részt a kegytemplomban. Ezt követte az ünnepi szentmise német, magyar és román nyelven, melyet Jäger Martin aninai plébános mutatott be, koncelebrált Dumitresc Mihai-Titi, lugosi plébános, hegyvidéki főesperes és jelen volt Radulov Piry diakónus. A szentmisét közös ima és éneklés követette a templomhoz vezető lépcsők melletti Mária-szobornál és a keresztnél.
Az esemény főszervezője idén is Jäger Martin plébános, akinek utólag is gratuláltak nemrég ünnepelt ezüstmiséje alkalmából.
A keresztúti ájtatosság és az ünnepi szentmise zenei részét a resicai Patrick Păulescu biztosította.

Erwin Josef Țigla
Fordította: Lazar Mária
(Megjelent német nyelven: Banater Zeitung, Wochenblatt für Temesch, Arad und das Banater Bergland, 28. évf./ 1372 sz., szerda, 2020. július 8., V.o.)