Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén évről évre a magyar nemzetiségű hívek keresik fel a máriaradnai kegyhelyet, október 8-án a magyar hívek radnai zarándoklata szerepel a helyi római katolikus naptárban. Idén ez az ünnep is, mint oly sok más egyházi esemény, a járványügyi óvintézkedések szigorú betartásával zajlott, a hívek is korlátozott számban vehettek részt a szentmisén. Erre utalt a liturgia főcelebránsa, Pál József Csaba megyéspüspök is bevezetőjében, amikor úgy fogalmazott: a járványügyi korlátozások miatt sajnos idén nem jöhetett annyi zarándok, mint amennyi szeretett volna, a jelenlévők ugyanakkor több plébániáról, egyházmegyéből és az anyaországból érkeztek. – Szeretettel köszöntöm Urbán Erik provinciális atyát, aki a mai szentbeszédet tartja. Imádkozzunk egymásért, egyházmegyénkért és a ferences rendért, hogy Isten támasszon számukra sok-sok hivatást – mondotta a Főpásztor.
Szentbeszédében P. Urbán Erik OFM három témát érintett: legyünk hűségesek a Szűzanyához és az ő kegyhelyéhez, legyünk hűségesek a kimondott szóhoz, az Igéhez, Jézus Krisztushoz, és legyünk hűségesek a 21. században a keresztény értékekhez. – Miért jöttünk el? Miért vagyunk itt éppen a mai napon, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén Máriaradnán? Kit és mit hoztam el magammal, kit és mit hoztam el a szívemben ide a Szűzanyának, égi édesanyánknak azért, hogy a közbenjárását kérjem. A mi Mária-tiszteletünk magatartás, hiszen a magyar ember azt tartja, hogy a Szűzanyával való találkozás bármikor létrejöhet. Népünk Mária-élményének legalapvetőbb jegye a bizalmasság és a közvetlenség – fogalmazott a meghívott szónok, aki elmélkedésében megosztotta az egy hónappal ezelőtt lezárult budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson gyűjtött élményeit is. Mint mondotta, a rendezvény olyan volt, mint egy nagyszabású lelkigyakorlat, amelyen a résztvevő napról napra egyre inkább elmélyedt az Oltáriszentség titkában.
A bazilika orgonáján ezen az ünnepen Bodroghi Andreea máriaradnai és Bakó Antal arad-mosóczytelepi kántor közismert népénekeket szólaltatott meg, melyeket az egybegyűlt hívek együtt énekeltek. A szentmise végén pedig a pápai himnusz és a Boldogasszony anyánk régi magyar himnusz akkordjai csendültek fel.
A csoportképek tanúsága szerint a majláthfalvi ministráns fiatalok számára is élmény volt az október 8-i máriaradnai zarándoklat, csakúgy, mint a nagyváradi egyházmegyéből érkezett öt kerékpáros zarándoknak is, akik a Szent Katalin-telepi plébániáról indultak Böcskei László megyéspüspök áldásával, és a mintegy 150 km-es út után szerencsésen megérkeztek a kegyhelyre.
A zarándoklat keresztúti ájtatossággal fejeződött be a kegytemplom mögötti magaslaton felállított stációknál.
A szentmise a máriaradnai kegytemplom Facebook oldalán visszanézhető.

A Temesvári Püspökség sajtóirodája