Az 1901. október 13-án a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére felszentelt temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén október 10-én, vasárnap ünnepelte a helyi közösség a templombúcsút. A százhuszadik templombúcsút, mint azt az egyházközség lelkipásztora, Dumitru Daniel plébános is kiemelte, amikor úgy fogalmazott: ez a hagyaték mindannyiunk számára nagy érték. A plébános meghívására a 10 órakor kezdődő román nyelvű, valamint a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise főcelebránsa és szónoka Dumitresc Mihai-Titi esperes, lugosi plébános volt. Koncelebrált P. Gál Márton SDS temesvár-erzsébetvárosi segédlelkész és Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész. (A hívek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartásával vettek részt a szentmisén.)
A liturgia zenei szolgálatát a Dumitresc Emil kántor vezette templomi énekkar látta el. A kórus által megszólaltatott magyar egyházi népénekek felemelőbbé tették az ünnepet, hiszen a híveket már a templomba való belépésükkor olyan régi, közismert akkordokkal fogadták, mint a Nagyasszonyunk, hazánk reménye! Bús nemzeted zokogva esd! kezdetű vagy a Van egy égi anyám nékem, ki el nem hagy soha engem, / Neve Mária, aki az én életemnek vezércsillaga refrénű Mária-ének.
– Szép és értékes örökséget kapott a temesvár-gyárvárosi egyházközség: ezt a templomot, amelynek felszentelését ma ünnepeljük. A templom védőszentje a Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, akinek tiszteletét Szent István királyunk fontosnak tartotta népe számára is, mert bízott pártfogásában. Ebben az örökségben nevelkedtünk mindannyian, és ezt az örökséget adjuk hitünk által tovább – fogalmazott a meghívott lelkipásztor, aki lényegesnek tartotta kihangsúlyozni: ma a közösség minden tagjának egyéni hozzájárulása is kell ahhoz, hogy ez az örökség megmaradjon az utókor számára. – Mi az, amit a közösség javára felvállalsz? Mi az, amit te kínálsz fel a közösség javára? Hogyan tudsz növekedni Jézus Krisztus tanítványaként? – zárta szentbeszédét a szónok, utalva arra, hogy a temesvár-gyárvárosi egyházközség minden tagjának feladata és felelőssége a Szent István-i keresztény örökség megtartása érdekében cselekedni.
A szentmisét a pápai himnusz, nemzeti imánk és a Boldogasszony anyánk kezdetű régi himnusz akkordjai zárták.
Az ünnepi liturgia a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Biserica-Millennium-Magyarok-Nagyasszonya-Templom-111382267394614) visszanézhető.

A Temesvári Püspökség sajtóirodája