Pál József Csaba megyés püspök január 5-én, csütörtökön délután a temesvár-belvárosi Szent Katalin templomban requiemet celebrált az elmúlt év utolsó napján a Mennyei Atya házába költözött és Rómában idén január 5-én eltemetett XVI. Benedek emeritus pápa lelki üdvéért. A gyászmisén koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, a helyi közösség plébánosa, Kocsik Zoltán lelkipásztor, a piarista templom igazatója és Hajdú József nyugalmazott plébános. A liturgián részt vett Regina Lochner, a Német Szövetségi Köztársaság temesvári konzulja. A gyászmise zenei szolgálatát Denis Moldovan, a Szent Katalin templom orgonistája látta el.
Szentbeszédében a megyés püspök az elhunyt emeritus pápa teológiai munkásságát méltatta: – Kilencvenöt évet lehetetlen néhány mondatban összefoglalni. Személy szerint nagy hálát érzek a néhai Szentatya tudásáért és alázatáért. Alázatos tudott lenni, hogy meghallgasson másokat. Nagyon figyelt az emberekre. Amikor személyes titkárát, Gänswein érseket megkérdezték, hogy szerinte mi a különleges az emeritus pápában, ő azt válaszolta: az, hogy képes volt elfogadni, ha valaki nem fogadta el azt, amit ő hirdetett. Miből merített erőt? A Jézus Krisztussal való kapcsolatából. «A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározott irányt ad. » – írta az emeritus pápa. Ezek a gondolatok nagyon szépen kifejezik, miből merít erőt az ember, a tanítvány, a keresztény és a pápa. Amikor visszavonult, azt mondta, azért teszi, hogy imádkozzon, tovább képezze magát, olvasson és ily módon támogassa utódát” – fogalmazott a főpásztor.
A gyászmise végén Pál József Csaba megyés püspök köszönetet mondott minden hívőnek, aki részt vett a liturgián, és együtt adtak hálát XVI. Benedek pápa életéért, péteri szolgálatáért.

A temesvári Püspökség sajtóirodája