A világjárvány okozta két évig tartó korlátozások után idén október 1-jén ismét fizikai jelenléttel tarthatták meg a máriaradnai kegytemplomban a papok, a megszentelt élet intézményei meg a szerzetesrendek tagjai, valamint a világi munkatársak egyházmegyei találkozóját. Az elmúlt két évben a találkozót online kommunikációs felületen szervezték meg.
A szentmise kezdetén Pál József Csaba megyés püspök üdvözölte az egybegyűlteket: az egyházmegye szinte valamennyi plébániájáról érkezett papokat és világi munkatársakat, a pécskai ifjúsági kórus tagjait, akik énekeikkel szebbé tették a találkozót, valamint a Szentannáról és a környező településekről gyalogosan érkezett zarándokokat és a Mária-lányok csoportját – az összesen mintegy háromszáz résztvevőt. Ezután a temesvári egyházmegye új pasztorális évének témájához kapcsolódóan Josef Hell bánsági származású, jelenleg Németországban szolgáló lelkipásztor a diakóniáról, azaz a rászoruló embertársak szolgálatáról és az önkéntességről beszélt.
Román és magyar nyelven elmondott szentbeszédében a főpásztor Lisieux-i Szent Teréz alakját idézte meg, akinek liturgikus emléknapja október 1-jén szerepel a katolikus naptárban, valamint Vianney Szent János szolgálatát említette, aki egy kis franciaországi közösség papjaként megújulási hullámot indított el az egyházban. – Lisieux-i Szent Teréz mindössze 24 évet élt, de a missziók védőszentje lett. Önök mindannyian nagylelkűen szolgálnak ott, ahol élnek, és az egész egyházmegyével egységben akarnak szolgálni. Annyira jó érezni a püspöknek is meg a papoknak is, hogy nincsenek egyedül az egyházmegye szolgálatában, hanem sokan vannak, akiknek a szíve együtt dobog az egyházmegyével. Ezért nagy szeretettel köszöntök mindenkit! – fogalmazott a megyés püspök, aki román nyelvű homíliáját Dr. Klaus Hemmerle volt aacheni püspök elmélkedésének egy részletével zárta: “Legyen minden nap a hálaadás napja. Uram, bármi jót tett velem valaki, Te tetted azt velem.”
A szentmisét követő előadást Megújulás a Lélekben címmel Dr. Ozsváth Judit egyetemi adjunktus, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara Didaktikai Teológia Intézetének oktatója tartotta. A meghívott előadó értekezésében Karl Rahner jezsuita szerzetest, a II. vatikáni zsinat egyik meghatározó alakját idézte, aki Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte (A Szentháromság. Az üdvtörténet eredendő, transzcendens alapja) című művében így írt: „Istennek minden olyan képzete, amely szerint Isten nem ad, nem árad ki, nem adja át magát, nem teljesen szeret, teológiai lehetetlenség és képtelenség. Isten csak szeret és mindig szeret.” Ez az ő létmódja – fogalmazott a továbbiakban Dr. Ozsváth Judit. –És minket is ebbe a szentháromságos „miliőbe” teremtett bele, és ott van az igazi otthonunk, ahogyan Rubljov Szentháromság-ikonja is szemlélteti. Az asztalnál a felénk eső hely, ahová a kehely is van tolva, a mienk!
Az előadást kiscsoportos beszélgetések követték, délután pedig több műhelymunkára került sor a következő témákban: Szegénység – átok vagy áldás, Diakónia a családban, Ifjúság és önkéntesség – Hogyan lehet a fiatalokat az önkéntesség szellemében nevelni, Nevelés a gyermekotthonokban – kihívások és lehetőségek, Idősek – elégedettség és kihívás, Rászoruló családok szolgálata, Rászorulók szolgálata a plébániákon, Diakónia a plébánián – az egység erős láncszeme. A workshopok koordinálásában részt vett Dr. Imogen Tietze képzési referens, a Családpasztorációs Iroda csapata, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, a temesvári egyházmegyei Caritas szervezet, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári filiája, a boksánbányai Páli Szent Vince Egyesület, Vlad Colareza és az Élelmiszerbank, valamint a Temesvár-józsefvárosi Római Katolikus Plébánia munkatársainak csoportja.
A találkozó a kegytemplomban szentségimádással zárult.

A temesvári Püspökség sajtóirodája