A Santa Maria dell’Anima templom (www.facebook.com/SantaMariadellAnima)

1937 óta több mint 450 első világháborús osztrák-magyar katonát temettek el a római Santa Maria dell’Anima német nyelvű templom kriptájában. Közülük több katona is a temesvári egyházmegye területéről származott.
Az első világháborúban az osztrák-magyar seregekben harcoló több mint 450 katona van ma eltemetve a S. Maria dell’Anima templom kriptájában. A Duna menti Monarchia minden nemzetiségéből, régiójából és vallási közösségéből származtak, az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében és haditengerészetében harcoltak és olasz hadifogságba estek. Legtöbbjük Róma környéki táborokban élt, ahol munkaszolgálatot végeztek, például ásatásokon vagy vasútvonalak építésénél dolgoztak. Többségük 1919 és 1921 között halt meg különböző betegségekben, legnagyobb számban spanyolnáthában a római katonai kórházakban, majd először a Campo Verano központi temetőben temették el őket. A maradványok újratemetésének idei 85. évfordulója alkalmából egy történészekből álló nemzetközi kutatócsoport, köztük Dr. Vlad Popovici, a Kolozsvári Egyetem munkatársa azon dolgozik, hogy minél több katonát azonosítson, mivel a Fekete Kereszt (az elesett katonák sírjainak felkutatásával gondozásával foglalkozó Osztrák Fekete Kereszt Egyesület / Österreichisches Schwarzes Kreuz – a szerk megj.) listája szerint eddig csak 90-et sikerült egyértelműen azonosítani. Ez leginkább a nevük helytelen írásmódjának volt az eredménye. Az olasz hatóságok megterhelőnek érezték a sokféle nyelvhasználatot és írásmódot. Egy évnyi projektmunka után sikerült megfordítanunk ezt az arányt, és most már csak mintegy 90 áldozatról nincsenek információk. A családok számára a helytelen írásmód azt jelentette, hogy a háború után az utódállamok nem tudták egyértelműen hozzárendelni ezekhez a nevekhez az áldozatok listáján szereplő személyeket, így sok leszármazott nem tudta, hogy mi lett velük, hol nyugszanak.

Dr. Tamara Scheer projektvezető Dr. Toman Zoltánnal a római Santa Maria dell’ Anima kriptája fölött lévő emléktábla előtt, ahol a 450 katona földi maradványai vannak eltemetve.

A katonák azonosítása mellett projektünk célja az is, hogy lehetőség szerint felvegyük a kapcsolatot a leszármazottakkal egy emlékkönyv létrehozása céljából. Ezt követően az emlékkönyv az interneten is böngészhető lesz, így megismerhető lesz a 450 katona arca és személyes története. A projektet Dr. Tamara Scheer (Bécsi Egyetem/Pápai Santa Maria dell’Anima Intézet) és Nikolaus Rottenberger ezredes (osztrák védelmi attasé Olaszországban) vezeti, és az osztrák szövetségi védelmi minisztérium tudományos bizottsága és az FWF (V-555) finanszírozza.
A katonák között vannak, akik a temesvári római katolikus egyházmegye területéről származtak. Kettőjüket már sikerült egyértelműen azonosítani, és megtaláltuk a halotti bizonyítványukat is.
Takács István 1873-ban született Szentleányfalván. A 3. honvéd ezred katonájaként szolgált, fogságba esett, és 1918 júliusában Rómában halt meg. Egyike volt azoknak a katonáknak, aki már elmúlt 40 éves, és feleséget, gyermekeket hagyott hátra.
Petru Chirosan (Chiroșan), Todor és Sofia fia, Sárafalván született, és mindössze 27 éves volt, amikor 1919 áprilisában meghalt.
Mindkettőjüket azonosítottuk, de hálásak lennénk további információkért a tervezett emlékkönyvünkhöz, amelyben minden katona kap egy-egy emléklapot. Talán megtalálhatók a leszármazottak, és vannak még levelek vagy fényképek. Valószínűleg soha nem leszünk képesek arra, hogy emlékkönyvünk minden oldalát teljesen kitöltsük, és minden katonát egyértelműen azonosítsunk. De a projektünk már fejlődött azáltal, hogy sokan segítettek nekünk, mert rátaláltak a közösségi médiában vagy az interneten, és terjesztették a hírt. Az összes katona névsora és a projekt bemutatása ezen a linken található: https://bit.ly/3JVRcFR
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon közvetlenül a projekt vezetőjéhez: tamara.scheer@univie.ac.at.

Tamara Scheer
2022. augusztus 8.
(Fordítás: a temesvári Püspökség sajtóirodája)

Petru Chirosan halotti bizonyítványa (forrás: Archivio di Stato di Roma)

Címlapfotó: A hadifoglyok által épített lépcső Velletriben, az emléktáblával