Június 22-én megkezdődött a Családok Világtalálkozója, amelyet tizedik alkalommal szerveznek Rómában. A rendezvény témája: „Családi szeretet: hivatás és út az életszentséghez”. Ferenc pápa szándéka szerint a római találkozóval azonos napokon (június 22-26. között) a világ többi egyházmegyéiben is családtalálkozókat szerveznek, amelyeken a családok saját egyházmegyéjük püspökével élik meg az egységet és ünneplik a családi élet ajándékát.
A Romániát képviselő küldöttség tagja tizenegy család, egy lelkipásztor, valamint Pál József Csaba megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse.
A világtalálkozót A család szépsége címmel szervezett fesztivál nyitotta meg a vatikáni VI. Pál teremben, ahol a Szentatyával együtt ünnepeltek a világ minden tájáról érkezett családok, papok és szerzetesek.
Öt család tanúságot tett életükről, örömeikről, küzdelmeikről, és azokról a meghitt és személyes ajándékokról, amelyeket ezekben az élethelyzetekben az Úrtól kaptak. Tanúságtételeikben felsorakoztak a mindennapi családi élet nehézségei, a betegség, a gyász, a veszteségek, a házasélet megpróbáltatásai és az ezekből való kiút.
A világtalálkozó második napján kezdődik a Pasztorációs Kongresszus, amelyet június 23–25. között szintén a VI. Pál teremben tartanak. A kongresszus öt fő konferencia köré épül:

  1. Családegyház és szinodalitás;
  2. A házasság első éveinek kísérése;
  3. A keresztény család identitása és küldetése;
  4. Házassági katekumenátus;
  5. Az életszentség családi útja.

Minden nap témája érdekes és izgalmasnak ígérkezik: hogyan dolgoznak együtt az evangelizációban a házastársak és a papok, a fiatalok és idősek? Mi történik a szeretettel a családban a megpróbáltatások idején? Az apaság és anyaság témája, a keresztény család sajátos identitása és küldetése, a fiatalok szexuális nevelése, a digitális kor kihívásai, az egzisztenciális perifériák családjai – mind olyan téma, amelyre különösen figyelnie kell az egyháznak.
Mint azt a Szentatya a megnyitóban rámutatot, a világtalálkozó célja az, hogy az egyház  minden élethelyzetben legyen jelen a családok számára. „Szeretném, ha mindig ott éreznétek közelségemet, ahol éppen vagytok, konkrét élethelyzetetekben” – hangsúlyozta a családokhoz intézett beszédében a pápa – „Az irgalmas szamaritánus példázatára gondolok, aki talál az úton egy sebesültet, odalép hozzá, gondjaiba veszi és segíti folytatni az útját. Szeretném, ha az egyház éppen ilyen lenne számotokra! Irgalmas szamaritánus, aki odalép hozzátok, közel van hozzátok, és segít folytatnotok utatokat, hogy egy lépéssel tovább tudjatok haladni, bármilyen kicsi legyen is az.”

Szerző: Molnár Izabella
Fotók: Molnár Miklós Csaba
Forrás: romkat.ro