Rómában június 22-26. között „Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja” mottóval rendezik meg a Családok X. Világtalálkozóját. A rendezvényen a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyékből egy-egy család vesz részt, akiket a találkozóra elkísér Pál József Csaba megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse.
A római világtalálkozóval párhuzamosan, Ferenc pápa kezdeményezésére, családos programokat szerveznek az egyházmegyékben és a plébániákon is.
A temesvári egyházmegyében nagyméretű családos rendezvényre kerül sor június 25-én, szombaton a máriaradnai kegyhelyen. Ez alkalomból az egyházmegyei Családpasztorációs Iroda a következő felhívással fordult az itt élő családokhoz:

Szeretettel üdvözöljük a temesvári egyházmegye területén élő családokat!
Különös örömet jelent a számunkra, hogy röviden bemutathatjuk a Ferenc pápa által kezdeményezett eseményt, a családok június 22-25. között szervezendő világtalálkozóját.
A Családok Világtalálkozója 2022-ben Rómában és a világ minden egyházmegyéjében, minden plébánián megrendezésre kerül oly módon, hogy a világon minden család részt vehessen rajta. Mindegyik család az Egyház különleges és fontos sejtje.
A temesvári egyházmegye erre az eseményre egy zarándok ikonnal és más érdekes tevékenységekkel készül.
A Szent Családot ábrázoló ikon a családokon keresztül jut el az egyházmegye plébániáira, és 2022. június 25-ig a plébániákon marad, amikor is meghívjuk a plébániák családjait, hogy hozzák el azt közösen Máriaradnára, hogy felszenteljék.
Az egyházmegye minden családját meghívjuk 2022. június 25-én Máriaradnára, hogy együtt ünnepeljük a Családok Világtalálkozóját egy olyan fesztiválon, amely vonzó programmal várja a család minden tagját: kicsiket és nagyokat, házastársakat, nagyszülőket.
Meghívunk benneteket, hogy legyünk együtt, hogy járjunk együtt a világ minden családjával.
A Családok Világtalálkozója a miénk, minden családé.