A feltámadásba vetett hittel tudatjuk, hogy elhunyt GROZA DAN kisjenői plébános.
Groza Dan 1966. szeptember 30-án született a Máramaros megyei Nagybányán, Groza János és Ilonka gyermekeként.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A temesvári székesegyházban 1992. április 25-én Kräuter Sebestyén megyéspüspök szentelte pappá.

Groza Dan plébános állomáshelyei:

1992 – 1993 Resicabánya, segédlelkész
1993 – 1994 Temesvár II Gyárváros, segédlelkész
1994 – 2012 Csanád és Óbéb, plébániai kormányzó, majd plébános
2012 – 2019 Kisjenő, plébános
2003 – 2019 A Bánsági Kolping Család regionális prézese
1996 – 2012 A Csanádi Kolping Család prézese
2012 – 2019 A Kisjenői Kolping Család prézese

Elhunyt súlyos betegség után 2019. május 13-án, a Boldogságos Szűz Mária Fatimai Jelenésének napján.
A temetési szertartás a csanádi plébániatemplomban május 15-én, szerdán délután 5 órakor szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök. Szentbeszédet mond Dumitresc Mihai Titi hegyvidéki főesperes, lugosi plébános. A megboldogult lelkipásztort ezt követően a csanádi temetőben helyezik örök nyugalomra.
A kisjenői plébániatemplomban Groza Dan plébános lelki üdvéért május 14-én, kedden 18 órakor és május 16-án, csütörtökön 18 órakor mutatnak be gyászmisét.
Emléke, hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára.

Nyugodjék békében !