A Temesvári Püspökség megrendülten tudatja, hogy elhunyt MARIJAN TYINKUL kiskrassói plébános. Marijan Tyinkul 1949. március 17-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron Petru és Maria Tyinkul gyermekeként. Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári székesegyházban 1974. június 23-án Márton Áron püspök szentelte pappá. Marijan Tyinkul plébános állomáshelyei:

1974. szeptember 1-től Kiskrassón kezdetben plébániai kormányzó, majd plébános

2000-2018. között a Temesvári Egyházmegye Papi Szenátusának kinevezett tagja

2017. december 11-én tiszteletbeli esperessé nevezték ki

2020. február 17-én hirtelen elhunyt a kiskrassói plébánián.

A temetési szertartás február 19-én, szerdán 12 órakor szentmisével kezdődik a kiskrassói plébániatemplomban, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A megboldogult plébánost ezt követően a kiskrassói temetőben helyezik örök nyugalomra. Emléke, hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára.

N Y U G O D J É K  B É K É B E N !