Amióta gyors ütemben terjedni kezdett a koronavírus, az emberiség nagy része próbál összefogni, hogy mindenki a maga területén megtegye a szükséges lépéseket… A TV-ben látjuk, hogy a kórházak dolgozói, az orvosok és ápolók emberfeletti munkáját sok helyen megadott időben tapssal köszönik meg az emberek. De hallunk híreket arról is, hogy nagyon sok adomány, műszer, anyagi támogatás, felajánlás érkezik a kórházaknak, polgármesteri hivatalok önkéntesek segítségével támogatják az időseket, illetve sok egyházi közösség is összefogott, hogy a magányos, koros emberek számára segítsenek a bevásárlásban. A temesvári egyházmegyében is van erre sok-sok jó példa.
Húsvét közeledtével számos plébánián többéves/évtizedes hagyomány élelmiszercsomaggal bekopogtatni az idős, hátrányos helyzetű emberekhez. Az élelmiszercsomagok idén is elkészültek, kopogtatás, meleg kézfogás helyett azonban marad a jó szó ereje és a bátorító tekintetek. A temesvár-belvárosi plébánián Cernic Tereza ferences nővér és Tornyai Valéria 60 csomagot készített, amelyeket az önkéntesek tíztagú csoportja gépkocsival szállít el a címzettekhez – számolt be Dirschl Johann általános helynök, a templom plébánosa.
Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök és Szabó Tibor temesvár-józsefvárosi segédlelkész éppen csomagkézbesítés közepette tudósított arról, hogy a józsefvárosi egyházközség 100 tagja számára készült élelmiszercsomag. Munkájukat tizenkét önkéntes segíti, de mint azt a püspöki helynök kihangsúlyozta, az adományok beszerzése az egész egyházközség összefogásának köszönhető.
Zsombolyán Lucacela Davor plébános irányításával rizst, szárazbabot, konzerveket, száraztésztát, kukoricadarát és pudingot tartalmazó 200 élelmiszercsomag készült a rászorulóknak, amelyek kézbesítését a következő napokban kezdik meg. A fertőzésveszély elkerülése végett az önkéntesek előzőleg értesítik az idős embereket, majd a bejárat előtt vagy a kapun belül hagyják az adományokat.
Újszentesen 500 liter olajat és egyéb tartós élelmiszert adományoztak, illetve vásároltak a plébániai közösség tagjai, amelyből mindenkinek juttatnak, aki igényli a segítséget – tájékoztatott Máthé Lajos helyi plébános.
A Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári filiájában, az alapvető óvintézkedések betartása mellett, változatlanul működik minden akkreditált szolgáltatás. Az idősek otthonában jelenleg 18 gondozott ellátását biztosítják, ugyanakkor három alkalmazott önként vállalta, hogy karantén esetén beköltözik az otthon vendégszobáiba, hogy az idősek gondozását ily módon is biztosítsa. Van egy elkülönítő helyiség elkészítve arra az esetre, ha a gondozottak közül valaki megfertőződne. A szociális konyháról továbbra is ellátják mindazokat, akik ezt a szolgáltatást eddig igénybe vették (86 személy), a házigondozói szolgálatot végző alkalmazottak pedig fokozott figyelemmel látják el feladataikat az 50 idős ember támogatásában.
A temesvári egyházmegyei Caritas szervezet 16 aktív szociális szolgáltatást biztosít, amelyek keretében 436 kedvezményezett részesül valamilyen ellátásban. A temesvári Püspökségre eljuttatott közleményükből kiderül, hogy az Isteni Irgalom Háza palliatív hospice központ továbbra sem zárta be kapuit a súlyos betegségben szenvedők előtt, és zavartalanul működik a buziásfürdői, bakóvári, resicabányai, temesvári és karánsebesi házigondozói szolgálat, továbbá a temesvári és nadrági szociális konyha. Az újpécsi családi típusú gyermekotthonok, a súlyos fogyatékkal élők számára Újbesenyőn kialakított védett lakóotthon, az idős személyeket és krónikus betegeket ellátó két bakóvári szociális-egészségügyi központ, valamint az ugyancsak bakóvári szocio-professzionális beilleszkedést segítő farm az új típusú koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében kiadott katonai rendelet előírásainak betartásával működik. A hajléktalanoknak éjszakára szállást adó Pater Jordan menhelyben karantén lépett érvénybe, a 80 személy közül csak azok hagyhatják el a menhelyet, akiknek igazolt munkaviszonyuk van. A családon belüli erőszak áldozatai számára működtetett menedékhelyen ugyancsak járványügyi zárlat van érvényben a három nő és négy gyermek számára, csakúgy, mint a gyermekotthon 13 lakója számára, akiket az alkalmazottak segítenek a tanulásban. A koronavírus-járvány miatt szünetelteti tevékenységét a mercyfalvi, a bakóvári és a perjámosi gyermek napközi otthon.
A fent említett képek a teljesség igénye nélkül tükrözik egyházmegyénk közösségeinek összefogását, a folytatás következik. Fontos, hogy mindannyian kivegyük a részünket ebből az önzetlen munkából és bízzunk Istenben.
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” – kéri imájában Istentől a vallásos ember bízva a Gondviselés hatalmában. És mint egyházmegyénk számos plébániájának jó példája bizonyítja, a hitből erőt merítő szeretet megsokszorozza az emberek erejét.