A címben szereplő idézet Gál Márton szalvatoriánus atya, a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház ökonómusa és ifjúsági felelőse szentbeszédében hangzott el, aki Dumitru Daniel plébános meghívására október 11-én, vasárnap a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban a búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka volt. A liturgián koncelebrált Bakó László püspöki titkár, Dumitru Daniel gyárvárosi plébános és Váncsa Csaba segédlelkész. A gyárvárosi közösség ünnepén jelen volt Molnár András jogász, az RMDSZ Temes megyei szervezetének parlamenti képviselőjelöltje. A szentmise zenei szolgálatát a Dumitresc Emil kántor vezette templomi énekkar látta el. A kórus által megszólaltatott magyar egyházi népénekek felemelőbbé tették az ünnepet, csakúgy, mint a Bartók Béla Elméleti Líceum növendéke, Szabó Abigél éneke, aki a Boldogasszony anyánk kezdetű egykori himnuszt a legrégebbi ismert szövegváltozatával adta elő.
A szentmise kezdetén Pál Krisztina egyháztanácstag lépett mikrofon elé, hogy a közösség nevében üdvözölje a jelen lévő lelkipásztorokat és az egybegyűlteket: – A Magyarok Nagyasszonya búcsúünnepe minden gyárvárosi magyar ünnepe. Kérjük a Szűzanyát, hogy imádkozzon értünk, vigyázzon ránk, oltalmazzon minket.
Szentbeszédében P. Gál Márton SDS kiemelte: ez a búcsú arra emlékeztet, hogy halála előtt Szent István király a Szűzanya oltalmába ajánlotta országát. – Arra bízta népének és országának sorsát, aki tud segíteni és aki a földi életében Istent választotta. Ez volt Szent István királyunk egyik legfontosabb döntése, amely a hitből, az Isten hatalmában, szeretetében való bizalomból fakadt – fogalmazott a meghívott lelkipásztor, aki arra is felhívta az egybegyűltek figyelmét, hogy ezeréves kereszténységünket és kultúránkat kötelességünk átörökíteni az utánunk jövő nemzedékekre.
A szentmise végén Dumitru Daniel plébános úgy fogalmazott: megtanulhatjuk Szűz Máriától, hogy Istenben bízó, Istenre figyelő életet éljünk, végül pedig a Millenniumi templomot ábrázoló plakettel köszönte meg Gál Márton atyának a jelenlétet és a bátorító szavakat. A főcelebráns lelkipásztor pedig kéréssel fordult az ünneplő gyárvárosi közösséghez: imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért.
A szentmisét a pápai himnusz, nemzeti imánk és a székely himnusz akkordjai zárták.