Október 24-én, vasárnap és 25-én, hétfőn Pál József Csaba megyés püspök az újaradi plébániát kereste fel. A vizitációt megnyitó szentmisét az újaradi templomban vasárnap 17.30 órai kezdettel mutatta be a Főpásztor, koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, Király Árpád esperes, arad-ségai plébános és Dirschl Mates újaradi plébános. A liturgia keretében a közösség lelkipásztora üdvözölte a megyés püspököt, kifejezve örömét, hogy körükben köszönthetik az egyházmegye főpásztorát.
Szentbeszédében Pál József Csaba megyés püspök kitért a szinodális folyamatra is, és néhány témát javasolt, amelyen a hívek elmélkedhetnek: – Jézus az út. Az Ő élete példájából tanulhatjuk meg, hogyan haladjunk mi is az úton. A szinodális folyamat alapvető célkitűzése, hogy lehetőleg senkit se zárjunk ki belőle, Isten ugyanis mindenkit szeret, személyesen és egyénileg. Próbáljunk meg tanulni egymástól, mert a Szentlélek sokszor a többi emberen keresztül szól hozzánk – fogalmazott a Főpásztor.
A liturgiát követően a megyés püspök találkozott a gyermekekkel és a fiatalokkal.
Másnap, hétfőn, a Főpásztor a plébánia egyik filiájába, Angyalkútra látogatott, ahol délben szentmisét celebrált a helyi templomban, majd ezt követően találkozott az újaradi plébánia egyháztanácsának tagjaival, valamint öt családdal. A megbeszélésen részt vett Szilvágyi Zsolt püspöki helynök és Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens.
Thabitta Kozilek (Fordítás és szerkesztés: a Temesvári Püspökség sajtóirodája)