A Temesvári Római Katolikus Püspökség és a Püspökség keretében működő Egyházmegyei Felnőttpasztorációs Iroda február 24-én, szombaton lelkinapot tartott a felnőtt világiaknak szervezett kurzus végzősei számára (akolitusok, lektorok, preorátorok, csoportvezetők, egyéb szolgálatot végzők) és a plébániák munkatársainak. A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban tartott lelki programot a kolozsvári Marius Taloș jezsuita atya vezette. A találkozó témája a misszióhoz kapcsolódott, elmélkedésének címe: Barátság az Úrban, avagy az egyik vas a másiktól kapja élét (v.ö. Péld 27,17).
A program kezdetén a lelkinap meghívott előadóját és a jelenlévőket Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, plébános üdvözölte. – Mindannyian aktív munkatársak vagyunk a plébániákon, mindannyian szolgálunk valahol, és csak akkor sikerül adnunk, ha kapunk is – mondotta Szilvágyi Zsolt atya. A programban az elmélkedések mellett szerepelt szentmise, amelyet Pál József Csaba megyés püspök celebrált, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és keresztúti ájtatosság.
Az elmélkedés első részében Marius Taloș atya megosztotta „ennek az imának néhány titkát, amelyet Loyolai Szent Ignác ismertetett meg a hívekkel a lelkigyakorlatai kezdetén”, mint fogalmazott a meghívott előadó az egyik legismertebb és legkedveltebb imáról: „Krisztus lelke, szentelj meg engem, / Krisztus teste, üdvözíts engem, / Krisztus vére, ihless meg engem! / Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! / Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! / Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! / Szent sebeidbe rejts el engem! / Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! / A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! / Halálom óráján hívj magadhoz engem! / Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké.” – Ennek az imának első misztériuma Krisztus nevének központi szerepében rejlik. Tizenkét verssorunk van… pont, mint az apostolok száma. És középen Krisztus legszentebb neve. Itt a szeretet nyelvtanával, a barátság nyelvtanával találkozunk, amely egyes szám második személyt használ: te – indította elmélkedését a jezsuita szerzetes.
A szünet után Taloș atya a barátságról beszélt: barátság az Úrban, barátság Istennel és barátság az emberek között. – Barát az, aki elfogad olyannak, amilyen vagy – hangsúlyozta többször is az előadó, majd hozzátette: Isten elfogad téged olyannak, amilyen vagy, de nem hagy meg olyannak, amilyen vagy. Elfogad téged a jelenlegi állapotodban, de segít, hogy olyanná válj, amilyenné válnod kell. Ferenc pápa a jegyespárokkal való találkozón megjegyezte: „A Miatyánk imában azt mondjuk: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A házastársak megtanulhatnak így is imádkozni: Mindennapi szeretetünket add meg nekünk ma, mert a mindennapi szeretet a kenyér, a lélek igazi kenyere, az, ami megtartja őket”. Figyeljük meg, hogyan nyilvánul meg közöttünk Krisztus szeretete.
Ugyanakkor a meghívott előadó néhány következtetést is felsorolt: a barátok olyanok, mint a falak, néha rájuk támaszkodunk; a barátság nem nagy dolog, hanem sok apró; a barátok soha nem köszönnek el tőled végleg.
Ez utóbbi gondolatot ismételte meg Pál József Csaba megyés püspök is a temesvári piarista templomban celebrált szentmise végén, amikor Taloș atyához fordult: – A barátok soha nem búcsúznak el tőled végleg. Mi sem búcsúzunk, hanem szeretettel várjuk vissza ide!
A szentmise zenei szolgálatát Cristian Roșoagă, a temesvár-józsefvárosi plébániatemplom orgonistája látta el.
Délután a jelenlévők kiscsoportos beszélgetéseken, szentségimádáson és keresztúti ájtatosságon vettek részt. A csoportos beszélgetésekre Taloș atya három kérdést javasolt: Hol tapasztaltam meg, hogy Istent a barátom?; Mikor segítettek nekem a barátaim?; Mikor voltam én a barátja valakinek?
A lelki programot követően, este 18.30 órai kezdettel a résztvevők nagy csoportja jelen volt a Szent Gellért, egyházmegyénk első vértanú püspöke oltárra emelésének ünnepén celebrált vesperáson a Szent György székesegyházban, amelynek keretében Pál József Csaba megyés püspök beiktatta az új kanonokokat, a székesegyházi káptalan új tagjait.

A temesvári Püspökség sajtóirodája