Augusztus 24-én, Szent Bertalan apostol emléknapján tragikus hirtelenséggel távozott körünkből Sima N. Mihai Milan temesszlatinai plébános. Halálhíre mélyen lesújtotta mindazokat, akik ismerték és szerették: a temesszlatinai és az ószadovai közösséget, szülőfaluja, Nermed lakóit, a temesvári egyházmegye területén élő horvát nemzetiségű híveket, nem utolsósorban pedig oltártestvéreit, egykori gyulafehérvári évfolyamtársait. Sima N. Milan lelkipásztor papi mottójának ezekben a szomorú napokban különös üzenete van: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn 4, 34)
Az elhalálozott plébános 1988. február 6-án született Resicabányán, nagyon vallásos nermedi családban, amely eddig négy papot adott az Egyháznak és az egyházmegyének. A Nermeden végzett elemi osztályokat és a karánsebesi általános iskolát követően a helyi Pedagógiai Líceum végzőse volt. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolát unokatestvérével, Sima M. Mihai Milannal végezte. A temesvári székesegyházban 2013. június 6-án Roos Márton püspök szentelte pappá. Ezt követően a főpásztor a szomszédos nagybecskereki egyházmegyébe küldte részben azért, hogy segítségére legyen az ott szolgáló paptestvéreknek, részben pedig tapasztalatszerzés céljából. A temesvár-gyárvárosi plébánián eltöltött egyéves segédlelkészi időt követően, 2015-ben súlyos betegségben szenvedő paptestvérétől vette át a temesszlatinai plébániát, ahol haláláig szolgált. Milan atyát mindenütt megkedvelték a hívek, mindenkihez volt egy jó szava, gyakran futballozott a fiatalokkal és együttérző nyitottsággal közeledett az idősekhez. Óriási szíve volt, amely azonban sajnos egy szempillantás alatt hullócsillaggá változott.
Az eltávozott lelkipásztor lelki üdvéért a temesszlatinai templomban augusztus 25-én, kedden este celebrált requiemet Dirschl Johann általános helynök, amelyen koncelebrált Sima Mihai orsovai plébános, az elhunyt nagybátyja, Dumitresc Mihai Titi hegyvidéki főesperes, lugosi  plébános és több egyházmegyés pap. A gyászmisét követően a közösség tagjai másnap reggelig virrasztottak a templomban, majd kezükben égő gyertyával búcsúztak szeretett plébánosuktól, akinek a koporsóját szülőfalujába szállították.
Nermeden Milan atyát abban a kis templomban ravatalozták fel, ahol 32 esztendővel ezelőtt megkeresztelték. A nap folyamán Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is megérkezett, hogy elbúcsúzzék fiatal paptestvérétől és részvétét fejezze ki a gyászoló családnak. Az esti órákban Roos Márton ny. püspök, nagybecskereki apostoli kormányzó mutatott be gyászmisét.
A temetési szertartás augusztus 27-én, csütörtökön a nermedi közösségi ház udvarán szentmisével kezdődött, amelyet Pál József Csaba megyéspüspök celebrált. Koncelebrált Roos Márton ny. püspök, Sima Mihai orsovai plébános, valamint a temesvári, a gyulafehérvári, a nagyváradi és a szatmári egyházmegyéből érkezett lelkipásztorok. Román és horvát nyelven mondott szentbeszédében Laus Nikola püspöki irodaigazgató emlékezett az egykori paptestvérre és csapattársra, az eltávozott Milan atya ugyanis az egyházmegyei futballcsapat tagja is volt. A temetési szertartást is Laus Nikola irodaigazgató celebrálta horvát nyelven, majd az elhunyt lelkipásztort a közösség végső nyughelyére kísérte a helyi temetőbe.
Szavakkal minden bizonnyal nem lehet sem kifejezni, sem enyhíteni a család, a hozzátartozók, ismerősök, a közösségek fájdalmát, amelyet a szeretett fiú, testvér, őszinte jó barát és önzetlen lelkipásztor elvesztése okozott. Emlékét akkor őrizzük meg igazán, ha igyekszünk úgy élni, ahogyan ő: mindig segítőkészen, nyitottan, őszintén, vidáman.
Isten veled, kedves Milan atya, nyugodjál békében!

Fotó: Corina Bouda (Gruia), Răzvan Hodorog, Claudiu Călin