A temesvári egyházmegyében sok hívő számára, akik Ferenc pápa romániai apostoli látogatása alkalmából 2019. június 1-jén részt vettek a Szentatya által Csíksomlyón bemutatott szentmisén, ismerősen cseng Cristina Sabău-Trifu képzőművész neve, hiszen ő tervezte és készítette el azt a miseruhát, amelyet ott akkor Ferenc pápa viselt. Aki szerette volna őt jobban megismerni, az tegnap, július 27-én személyesen találkozhatott a művésszel a temesvári Szent György székesegyházban megnyílt Keresni és rátalálni címet viselő kiállítás megnyitóján, vagy megteheti ezután az alkotásainak megtekintésével. A tárlaton többek között 11 liturgikus miseruha látható a szatmári római katolikus székesegyház gyűjteményéből, illetve fotók a képzőművész legjelentősebb alkotásairól – szentély bútorzat, liturgikus berendezés, oltár, szószék, tabernákulum, ikon, ikonosztáz, üveg- és olajfestmény –, amelyek Erdély különböző római katolikus és görögkatolikus templomaiban találhatók: Lajosvölgyihuta, Kolozsvár, Nagybánya, Szarvasszó, Szatmárnémeti. Mint azt Cristina Sabău-Trifu a megnyitón megemlítette, a Szent György székesegyház túl kicsi lenne ahhoz, hogy helyet kapjanak benne mindazok az alkotások, amelyeket közel 40 éves tevékenysége során készített. – A belső bútorzatot és berendezést a férjemmel, Lucian Sabău-Trifu műépítésszel közösen terveztük – egészítette ki a művésznő.
A kiállítást Pál József Csaba megyés püspök nyitotta meg, aki bevezetőjében méltatta Cristina Sabău-Trifu sokoldalú munkásságát, valamint a bemutatott alkotásokat. – Nagy örömünkre szolgál, hogy nemcsak a liturgikus miseruhák, hanem a sok-sok egyéb remekműről készült fotó is megtekinthető a székesegyházunkban. Nemrégiben, amikor Ferenc pápa a Sixtus-kápolnában audienciára összegyűlt művészekhez szólt, az egyház és a művészek természetes és különleges barátságáról beszélt. Köszönhetően annak is, hogy a művész –  mint azt a Szentatya fogalmazott – komolyan veszi az élet kimeríthetetlen mélységét, meglátja és kifejezi azokat a szempontokat, amelyek elkerülik a különböző szakterületeken dolgozó tudósok figyelmét, akik az azonnali igényekre reagálnak, de az életet nem sokrétű valóságként látják. Sok szépséget láthatunk itt ezeken a fotókon, amelyek felemelik a lelkünket. A Szentatya szerint a művész mindenekelőtt a találékonyság, az újdonság, az alkotás terében mozog, életet adva valaminek, ami ebben a formában még soha nem volt látható – mondotta a főpásztor.
Ezt követően Cristina Sabău-Trifu kifejtette, hogy milyen üzenetet szeretne közvetíteni a kiállítási anyag bemutatásával. – A kiállított tárgyak első kategóriája, vagyis a fotókat tartalmazó pannók az elmúlt harminc évben készült alkotásokból nyújtanak válogatást, amelyek erdélyi templomokban láthatók. A kiállítási tárgyak második kategóriája a szatmári római katolikus székesegyház gyűjteményében található, a helyi püspök által viselt miseruhák, amelyek mind egyedi alkotások. A liturgikus művészet kevéssé ismert, ez a művészetek azon ága, amely a szentmisét szolgálja. A művészi alkotás, ha tiszteletben tartja az evangélium szellemét és a liturgikus igazságot, továbbá ha minőségileg megfelel a mai kor követelményeihez igazodó esztétikai színvonalnak, szabadságérzést sugároz, nem pedig korlátozottságot – fogalmazott a művésznő.
Újságírói kérdésre Cristina Sabău-Trifu képzőművész elmondotta: az egyházi művészettel egyetemista korában, még a szocialista diktatúra idején kezdett ismerkedni. – A kolozsvári Szent Mihály plébánia nagyon aktív ifjúsági körébe, csoportjába kerülve megismerkedtem Szeréna testvérrel, akitől később jó nevelést kaptam. Azt hiszem, harmad- vagy negyedéves lehettem az egyetemen, amikor a legelső stólákat készítettem, és azóta egyvégbe csinálom, és szerintem még sok a mondanivalóm ezen a területen – emlékezett a kezdeti időszakra a képzőművész.
A kiállítás július 27 – augusztus 10. között látogatható naponta, a liturgikus programon kívül. A tárlat szervezését a Temesvári Banat Nemzeti Múzeum támogatta.

A temesvári Püspökség sajtóirodája