Augusztus 29-én, szombaton Medjugorje lelkületű imanapot tartottak a temesvár-józsefvárosi plébánia udvarán román nyelven, amelynek programját teljes egészében a plébánián működő román nyelvű ifjúsági csoport szervezte Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, helyi plébános és Szabó Tiberiu segédlelkész vezetésével.
A délelőtti programot Sergiu G., az egyik szervező fiatal nyitotta meg, aki üdvözölte az egybegyűlteket, ezt követően pedig felidézte az első medjugorjei Mladifesten való részvétele alkalmával szerzett tapasztalatait. Mint mondotta, az első alkalommal puszta kíváncsiságból vett részt ezen a rendezvényen, mivel sok olyan rendkívüli dolgot hallott róla, amely feleltette az érdeklődését. Ezt követően Sergiu az ima jelentőségét emelte ki és személyes tapasztalatait megosztva tanúságot tett arról, hogyan élte meg ő ezt ott, a Križevac-hegyen.
A folytatásban a plébánia Laudate Domino kórusa a Mladifest jellegzetes énekeiből szólaltatott meg néhányat. Majd ismét személyes vallomások következtek arról, hogy mit jelent Medjugorje a hit megélésében. Elsőként Maria Uzun beszélt arról, hogy eddig hét alkalommal kereste fel ezt a zarándokhelyet, amelyet a világ egyik legnagyobb imaközpontjának nevezett. Mint mondotta, négy alkalommal a kislányát, Ana Mariat is magával vitte, hogy továbbadja neki a hitet, és hogy ő is felfedezhesse mindazt a kegyelmet, amelyben a Szűzanya közbenjárásával ott részesülhet.
Péter Róbert elmondotta az egybegyűltelnek, hogy a nagyanyjától hallott először Medjugorjeról, és attól kezdve élénken élt benne a vágy, hogy eljusson oda. Eddig öt alkalommal kereste fel a zarándokhelyet és mindannyiszor mélyen megérintette a résztvevő lelkipásztorok és hívek rendkívül magas száma, akik ott együtt imádkoznak.
Hasonlóképpen több fiatal is megosztotta a zarándokhelyhez fűződő emlékeit, élményeit.
A délelőtt folyamán Szilvágyi Zsolt helyi plébános katekézist tartott a hitről, illetve arról, hogyan gátolnak minket a mindennapi félemeink.
A délutáni program Rózsafüzér ájtatossággal kezdődött, ezt követően Mirciov Sebastian vingai plébános mutatott be szentmisét, amelyen több egyházmegyés lelkipásztor koncelebrált.
Az imanapot szentségimádás zárta.

Váncsa Csaba