Április 14-e virágvasárnap ünnepe. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.
Mivel a felújítási munkálatok miatt a temesvári Szent György székesegyház zárva tart, a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő egyházi rend és program szerint a következő templomokban celebrálják:

Virágvasárnap, április 14-én a szertartás 9.30 órakor a temesvár-szabadfalui Szent Rókus templom udvarán barkaszenteléssel kezdődik. A szentmise előtt itt gyülekeznek a hívek, majd a résztvevők körmenetben indulnak a templomba. A szentmisét Pál József CSaba megyéspüspök mutatja be.
Az ünnepi szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) Lukács evangéliuma szerint.

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a templomokban a szentmiséket a megszokott program szerint celebrálják, és minden plébánián lesz gyónási alkalom, nagycsütörtöktől kezdődően azonban az adott időszaknak megfelelő egyházi rend szerint tartják a liturgiákat.

Nagycsütörtökön, április 18-án az olajszentelési mise 10.00 órakor kezdődik a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a lelkipásztorok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése.
Az Utolsó Vacsora emlékére 18.00 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban celebrál szentmisét Pál József Csaba megyés püspök, amelynek keretében a hagyománynak megfelelően, Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor elvégzi a lábmosás szertartását.

Nagypénteken, április 19-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartás 15.00 órakor a temesvár-újkissodai templomban kezdődik. A szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) János evangéliuma szerint.

Nagyszombaton, április 20-án Húsvét vigíliája a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 20.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik. Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök celebrálja.

Húsvétvasárnap
, április 21-én a temesvár-erzsébetvárosi templomban 10.00 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök.

Húsvéthétfőn, április 22-én a templomokban a szentmiséket a vasárnapi miserend szerint mutatják be.