Az ifjúsági világnapot II. János Pál pápa kezdeményezte 1985-ben, a fiatalok első nemzetközi napját 1986-ban, virágvasárnap tartották. 2021-től az ifjúsági világnap egyházmegyei szintű megünneplésére Krisztus Király vasárnapján, az egyházi év utolsó vasárnapján kerül sor. Idén ez alkalomból november 26-án, Krisztus Király vasárnapján Pál József Csaba megyés püspök a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 10 órakor mutatott be szentmisét román nyelven. Koncelebrált Dumitru Daniel helyi plébános és Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész. A szentmise zenei szolgálatát a Harmonia Christi énekkar látta el Iustin Călin karvezető irányításával.
Bevezetőjében a megyés püspök így buzdított: – Kérjük a Jóistent, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel közeledjünk ma is Hozzá, amellyel először mondtunk IGEN-t Neki. IGEN, Téged akarlak követni, Te vagy az én Istenem, azt akarom, hogy Te vezess.
Szentbeszédében a főpásztor a felolvasott evangéliumi igeversek kapcsán emelt ki néhány gondolatot: – Vizsgáljunk meg hármat a nyolc „házi feladat” közül, amit meg kell tennünk. Jézus azt mondja: éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok. Vannak emberek, akik minden nap éheznek. Kedves fiatalok, ti, akik iskolába jártok, jó, ha megosztjátok az éhezőkkel az ételetek egy részét. Esetleg vannak olyan fiatalok, akik szeretnének részt venni a különböző ifjúsági találkozókon, de nincs rá pénzük, a szüleiknek nincs erre pénze. Milyen keresztény vagyok, ha nem osztom meg ezekkel a fiatalokkal, azt, amim van? Idegen voltam… Úgy is érthetjük, hogy más voltam. Vannak, akiket az osztályban nem fogadtak be, mert talán más a neveltetésük, talán szegény családból származnak, ezért elutasították, kirekesztették őket, mint egy idegent. Nem látták meg benne Jézust. Beteg voltam, és ti nem látogattatok meg. Talán valamelyik kollégád beteg, vagy talán a nagymama, nagypapa. Mennyire várják a látogatásodat! Jézus azt mondja: „Velem teszitek”. A megyés püspök a továbbiakban két olyan szentet említett, akiknek életpéldája követésre méltó: Árpád-házi Szent Erzsébet és Boldog Carlo Acutis.
A Miatyánk elimádkozásakor a főpásztor minden jelenlévő gyermeket és fiatalt egybegyűjtött az oltár köré, ily módon élő láncot alkotva Jézus körül.
A szentmise végén Dumitru Daniel plébános megköszönte a megyés püspök jelenlétét, valamint a tanítást, és felidézte a mai nap három eseményét: Krisztus Király ünnepét, az ifjúsági világnapot, továbbá a Harmonia Christi ifjúsági kórus megalakulásának harmadik évfordulóját. A kórus tevékenységét Daniel atya így méltatta: – Mindenekelőtt szeretném megköszönni a kórus minden tagjának azt a lelkesedést, elkötelezettséget és tehetséget, amellyel ebben a csodálatos csoportban részt vesznek. Sokszínű közösség vagytok, ökumenikus, különböző vallású kórust alkottok, amely diákokból, egyetemistákból és fiatal diplomásokból áll; egy elkötelezett közösség, ahova sokan nemcsak Temesvárról, hanem távolabbról, például Temeskenézről, Csákról stb. is érkeznek, hetente összegyűlnek, ezáltal megteremtve a szívek és hangok harmóniáját. Kedves fiatalok! A misszió évében legyetek azok a misszionáriusok, akik szolgálatotok által nemcsak lelkünket, hanem imáinkat is mennyei Atyánkhoz emeljük.
Végezetül Iustin Călin karvezető megköszönte József püspök atyának a támogatást, és elmondta: – Nagyon fontos, hogy alázattal szolgáljunk. A mi csoportunk ökumenikus csoport. Keresztényi célunk, hogy lebontsuk a vallás által emelt határokat, mert mi együtt szolgáljuk Istent. Erre az évre három szót javasoltunk, ami vezérel bennünket: misszió (gondolkodjunk el, mi a küldetésünk a misszió évében), szolgálat és közösség.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat – csendült fel a szentmise végén az ismert ének a templomban, és ezek a szavak ezen a vasárnapon egyházmegyénk katolikus templomaiban különleges üzenetet hordoztak.

A temesvári Püspökség sajtóirodája