A húsvétot megelőző nagyhét egyik kiemelkedő napja nagycsütörtök, a lelkipásztori hivatás és az Oltáriszentség alapításának ünnepe.
Nagycsütörtök délelőttjén a hitbéli testvériség és egység kifejezéseként a főpásztorok a papsággal közösen mutatnak be szentmisét, amelyen a püspök és a résztvevő lelkipásztorok a hívek jelenlétében megújítják azokat a fogadalmakat, amelyeket a szenteléskor Istennek és az Egyháznak tesznek. A nagycsütörtöki szentmise másik fontos mozzanata a liturgia keretében a szentségek kiszolgáltatásához, valamint az oltár-, templom-, harang- és papszenteléshez használt olajok megáldásának szertartása.
Temesváron idén az olajszentelési misét nagycsütörtökön 10 órai kezdettel a gyárvárosi Millenniumi templomban mutatta be Pál József Csaba megyéspüspök. A liturgiát az egyházmegye Facebook oldalán élőben közvetítették. Ugyanakkor a járványügyi zárlat feloldásának köszönhetően, a hatályos óvintézkedések betartása mellett, a szentmisén jelen lehettek az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a megszentelt élet intézményeinek tagjai.