Mivel a járványügyi helyzet továbbra sem teszi lehetővé a nagy számú résztvevő fizikai jelenlétével szervezendő találkozókat, a temesvári egyházmegye három főesperességében szolgálatot teljesítő lelkipásztorok tavaszi ülésére április 13-án, kedden 10 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen (Zoom) került sor. A találkozó meghívott előadója Doboș Francisc lelkipásztor a bukaresti főegyházmegyéből, aki Prédikációink az Evangelii Gaudium szellemében címmel tartott értekezést.
Az ülés kezdetén Pál József Csaba temesvári megyéspüspök üdvözölte Francisc Doboș atyát, valamint az egyházmegye papjait.
Előadása keretében Francisc atya azt taglalta, hogy milyen a különböző csoportok vagy más felekezetek előtt beszélni. – Minden vallásnak megvan a maga jellegzetes nyelvezete, amelyet az igehirdetések során használnak, és ezeket a technikákat jól kell tudni alkalmazni. Ugyanakkor, amikor prédikálunk, ne ragadjon el annyira a lelkesedés, hogy magunkról megfeledkezve félóráig beszéljünk. Isten Igéjének hirdetése olyan helyzet elé állít, amikor össze kell szednünk magunkat, mert vasárnap az oltárnál nem lehetünk felkészületlenek. Nagyon fontos megtalálni Isten Igéje hirdetésének megfelelő módját, eszköztárát, továbbá, hogy hogyan próbáljuk átadni üzenetünket – fogalmazott a meghívott előadó.
Doboș Francisc atya nyíltan megosztotta személyes tapasztalatait, ezért előadása magával ragadta hallgatóságát, és az összes lelkipásztor nagy figyelemmel követte szavait.
Az előadás után a temesi, a marosi és a hegyvidéki főesperesség papjai külön-külön csoportokban megbeszélték az elhangzottakat, valamint azt, hogy ők hogyan prédikálnak. Ezt követően a résztvevők közös plénumban is megosztották tapasztalataikat.
A főesperesi ülés a Regina Coeli elimádkozásával zárult.
Váncsa Csaba