A resicabányai Havas Boldogasszony római katolikus plébánia, a Krassó-Szörény megyei Német Demokrata Fórum, a Resicabányai Német Kulturális és Felnőttképzési Egyesület és a Páli Szent Vince Karitatív Egyesület közös megemlékezést szervezett Paul Lackner atya halálának 35. évfordulója alkalmából.
Paul Lackner 1919. július 24-én született Karasjeszenőn (ma Szerbia), és 1943. szeptember 12-én szentelte pappá Augustin Pacha püspök a temesvári püspöki kápolnában. Első szolgálati helye Temesgyarmat, ahol két és fél évig káplánként tevékenykedett, majd áthelyezték Resicabányára (1946 novemberében). Itt káplánként szolgált Mathias Lischerong tiszteletbeli kanonok és plébános mellett annak 1950. november 24-én bekövetkezett haláláig. Ezt követően plébániai adminisztrátor, plébános és krassói esperes lett. 1972. november 14-én VI. Pál pápa a Monsignore, azaz pápai káplán címet adományozta neki. 1987. június 25-én halt meg, és a resicabányai III. számú temetőben helyezték örök nyugalomra.
Paul Lackner lelkipásztor 41 évet töltött Resicabábyán, érdeklődött hívei szociális helyzete, a közösség történelme, kultúrája, zenéje és művészete iránt is. Hittanóráit, előadásait, zenei tudását nagyra értékelték, akárcsak klasszikus zenei lemezgyűjteményét. Lackner atya egyik kedvenc időtöltése volt a resicabányai római katolikus templom kórusának vezetése és a hely történelmének tanulmányozása. Erre példa a “Kísérlet Resicabánya énekkari-zenei múltjának meghatározására. Adalékok Resicabánya zenetörténetéhez az 1826-1984 közötti időszakban” című kétnyelvű munkája, amelyet Gheorghe Colța professzor fordított román nyelvre, és amely a Resicabányai Német Kulturális és Felnőttképzési Egyesület égisze alatt jelent meg 2000-ben a Modus P.H. kiadó gondozásában.
A megemlékezés alkalmából a Német Kulturális és Felnőttképzési Egyesület elsőnapi borítékot adott ki a megfelelő bélyeggel.

2022. június 24-27., “Alexander Tietz” Német Központ, Resicabánya:
Kiállítás Paul Lackner (* 1919. július 24., Karasjeszenő / Szerb Bánát – † 1987. június 25., Resicabánya) emlékére, 35 évvel a halála után.

2022. június 26., 11.00 óra, Havas Boldogasszony római katolikus templom, Resicabánya:
Vasárnapi szentmise román és német nyelven, a néhai Paul Lackner plébános lelki üdvéért (* 1919. július 24., Karasjeszenő / Szerb Bánát – † 1987. június 25., Resicabánya), 35 évvel halála után.

Erwin Josef Țigla