Kedves Testvéreim!
A jelenlegi helyzetben a következő rendelkezéseket hozzuk a Temesvári Egyházmegye számára:

Püspöki szentmisék közvetítése

A Püspökség kápolnájából:
Minden hétköznap 7,15 órai kezdettel, hétfőn, kedden és szerdán román nyelven, csütörtökön és pénteken magyar és román nyelven, szombaton német és román nyelven;
Március 25-én, szerdán, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 10 órakor német nyelven;
Március 29-én, Feketevasárnap 11 órakor román nyelven.

A virágvasárnapi három nyelvű szentmisét (román nyelvű prédikációval) szintén közvetítjük 10 órakor.
A nagycsütörtöki olajszentelési szentmisét szintén 10 órakor közvetítjük.
Nagycsütörtök este 18 órakor közvetítünk püspöki szentmisét az Utolsó Vacsora emlékére.
Nagypénteken Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott közvetített szertartás 15 órakor kezdődik.
Nagyszombaton, Húsvét vigíliáját 20.30 órakor kezdjük, amelyet szintén közvetítünk.
Húsvét vasárnapján 10 órakor közvetítünk püspöki szentmisét.

A Húsvéti Szertartásokkal kapcsolatban
Nagycsütörtökön este a jelenlegi előírások szigorú betartása mellett a plébános végezzen a hívek fizikai részvétele nélküli szentmisét, és amennyiben lehetséges, közvetítse interneten. A szentmise végén nincs körmenet.
A Nagypénteki Urunk szenvedésére és halálára való emlékezést ugyanúgy meg kell tartani.
A Nagyszombati húsvéti vigília – a hívek nélkül a templomban, lehetőleg közvetítve végezzük. Elmarad a tűzszentelés, a szertartás a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődik és folytatódik a húsvéti öröménekkel. A szentmise III. részében a Keresztség Liturgiájában csak a keresztségi fogadalmak megújítása történjék. Csak a materben legyen húsvéti vigília, és minden körmenet elmarad.

Az Interneten keresztül való Részvétel
Az Interneten keresztül való részvétel komolyságát tudatosítsuk a híveinkben! Készüljenek fel a szentmisére külsőleg és belsőleg. (Olasz testvéreink írják: „felöltözünk szépen, nem kényelmes fotelben ülünk, áhítattal vetünk keresztet, térdelünk és állunk, amikor ahhoz a részhez érünk, és lelki áldozást végzünk. A szentmise válaszait pedig hangosan mondjuk”.) Lehetőleg az élő közvetítésen kell részt venni, nem utólagos felvételről.
A Jóisten vezéreljen mindannyiunkat! Ezen idő arra is segít, hogy a lényegesre koncentráljunk, ott tegyünk meg minden tőlünk telhetőt.

Temesvár, 2020. március 21.

✠ József,
püspök