A temesvári hívek Szent Anna-napi radnai zarándoklatának hagyománya az 1750 előtti időszakra nyúlik vissza. A 19. században Magyary Pál kanonok, a temesvári papnevelde spirituálisa megalapította a Máriaradna Zarándokegyesületet, a búcsújárásoknak pedig szabályos, ünnepélyes programja volt, amely nyomtatásban is megjelent.
E hagyományt éltetve érkezett idén is a temesvári hívek népes csoportja a máriaradnai kegytemplomhoz, hogy délelőtt közös szentmisén, majd pedig keresztúton vegyenek részt. A temesvár-erzsébetvárosi templom elől egy nappal korábban gyalogos csoport indult Radnára.
A liturgia főcelebránsa Laus Nikola püspöki irodaigazgató volt, koncelebrált több egyházmegyés lelkipásztor.
Szentbeszédében Laus Nikola püspöki irodaigazgató hangsúlyozta: az egyházi ünnepeknek az a rendeltetése, hogy a figyelmet a lélek halhatatlanságára, az Istenben kiteljesedett életre irányítsák. – A mai ünnepen Szent Annára és Szent Joachimra emlékezünk, akiknek Szűz Mária szüleiként és a Megváltó nagyszüleiként fontos szerep jutott. Családjainknak szükségük van az ő példájukra az életszentségben és a hitben. A fiataloknak szükségük van arra, hogy rájuk tekintve értékeljék és tiszteljék szüleiket, nagyszüleiket és őseiket. A híveknek pedig szükségük van Szent Joachim és Szent Anna példájára ahhoz, hogy lássák: Istennek engedelmeskedve teljesedik ki igazán az életük, a mindennapokban megélt hit és alázat az öröm valódi forrása – fogalmazott a főcelebráns lelkipásztor.
Napra pontosan egy hét múlva ismét zarándokok népesítik majd be a máriaradnai kegytemplom hajóját. Augusztus 2-án az itt élő németajkú közösségek tagjai, valamint a Romániában élő rokonaikat, barátaikat felkereső németországi hívek vesznek részt közös szentmisén a bazilikában.

S. E.