Ötödik nap – Szent József, a béketűrő

Szent József a gyermek Jézussal – ólomüveg ablak a Temesvár IV. – józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban

Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni.” Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig..” (Mt 2, 13-15)

Az egyiptomi menekülés során felragyogott Szent József másik kimagasló erénye: megingathatatlan megnyugvása Isten szent akaratában. Simeon jövendölése felkészítette már a szenvedésre s most, amikor Isten menekülésre szólítja fel, nem zúgolódik, nem habozik, azonnal engedelmeskedik, még azon éjjel nekivág az ismeretlen egyiptomi útnak. Isten szólott, és előtte szent az Isten akarata. Tedd fel magadnak a kérdést: Hogy tekint rád a Gyermek Jézus és a Szűzanya? Hogy fogadod a mindennapi élet apró kellemetlenségeit? Meglátod-e életed eseményeiben Isten szent akaratát? A jó válasz érdekében kérjük Szent József pártfogását: Béketűrés példaképe! Könyörögj érettünk! (Jakubinyi György: Szent József tisztelete, Gyulafehérvár, 1999, részletek)