A temesvár-belvárosi plébánia létezését már 1333-ból származó feljegyzések is tanúsítják, majd a török uralom után, 1716-ban újraalapították. Jelenlegi plébániatemplomát 1889-ben szentelték fel Alexandriai Szent Katalin tiszteletére. Az idén 130 éves templom búcsúünnepén Dirschl Johann általános helynök, a templom plébánosa meghívására a szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be, koncelebrált a temesvári egyházmegye lelkipásztorainak egy csoportja.
Homíliájában Dirschl Mates újaradi plébános a védőszent alakját idézte meg, aki a tizennégy segítő szent közé tartozik, és aki életében nem csupán szépségével, hanem műveltségével is kitűnt kortársai közül. A legenda szerint Katalin állhatatosan és bölcsen védte meg keresztény hitét a római birodalmat irányító egyik uralkodó előtt, és inkább a vértanúhalált választotta, mintsem az isteneknek áldozzon. Erre utalva a szentmise szónoka úgy fogalmazott: csak az tud másokat is meggyőzni, aki maga is szilárd hittel rendelkezik, és ebben Alexandriai Szent Katalin a keresztény hívek példaképe.
A búcsús liturgiát közismert egyházi énekek tették még ünnepélyesebbé, Moldovan Denis orgonista és az általa vezetett énekkar előadásában.
A szentmise végén Dirschl Johann általános helynök köszönte meg a jelenlévőknek, oltártestvéreknek és a padsorokat megtöltő híveknek a közös ünneplést.