A temesvár-újkissodai plébániatemplomban február 12-én, szerdán délelőtt hálaadó szentmise keretében köszöntötték az oltártestvérek és a hívek a 60. születésnapját ünneplő Jäger Béla kanonokot, a helyi közösség plébánosát.
Bevezetőjében az ünnepelt lelkipásztor üdvözölte az egybegyűlteket, és hálát adott Istennek hivatásáért.
Szentbeszédében Dirschl Johann általános helynök a papszentelés szertartásának meghatározó mozzanatait elevenítette fel, a jelölt kezének krizmával való megkenését, a paténa és a kehely átadását az áldozati adományokkal, amelyek mind a lelkipásztori küldetés és szolgálat jelképes kifejezői. Ezt a küldetést és szolgálatot vállalta az ünnepelt Jäger Béla plébános is, amikor 1986-ban a gyulafehérvári érseki székesegyházban dr. Jakab Antal püspök kézrátétele és imája által pappá szentelték.
Végül Dirschl Johann általános helynök a jelenlévők nevében kívánt további erőt, egészséget Jäger Béla kanonoknak hivatása gyakorlásához.
A templom padsorai ezúttal is megteltek, a hívek ily módon fejezték ki tiszteletüket és szeretetüket az ünnepelt lelkipásztor iránt.