Az idei világjárvány sok tervet meghiúsított. Ezek közé tartozott a dettai római katolikus plébániáé is, az egyházközség ugyanis már tavaly eltervezte az idén 120 éves templom felszentelésének méltó megünneplését. Sajnos mindebből csupán néhány elképzelés maradt a jövőre nézve, a koronavírus-járvány miatt ugyanis az ünneplés csak szűk körben, a hatályos óvintézkedések szigorú betartása mellett válhatott valóra.
A dettai Szent Anna templomot 1900-ban emelték és ugyanaz év július 26-án, Szent Anna napján Dessewffy Sándor megyéspüspök szentelte fel. A templom neogótikus stílusban épült, és környék az egyik legimpozánsabb épülete, tornya nagy távolságokból is látható. Említésre méltó továbbá, hogy Dettát I. Ferenc osztrák császár már 1810-ben városi rangra emelte.
A búcsús szentmisét július 26-án, vasárnap, Szent Anna és Szent Joachim ünnepén Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be, koncelebrált Lokodi Attila helyi plébános, Heinrich József óteleki plébános, Babota Tibor medgyesi plébános és Toman Zoltán temesvári lelkipásztor. Meghívottként jelen volt. Ovidiu Victor Ganț, a hegyvidéki Német Demokrata Fórum elnöke, Erwin Josef Ţigla és Petru Roman helyi polgármester. A liturgia zenei részét a helyi templomi énekkar biztosította.
A szentmise kezdetén a Főpásztor megáldotta a templom külső és belső felújítási munkálatait.
Sajnos idén a járvány miatt nem kerülhetett sorra a népviseletbe öltözött fiatalok felvonulására, valamint a templom előtti néptáncbemutatóra sem. Reméljük, hogy jövőre ismét gyönyörködhetünk a szép viseletekben. Addig azonban ezúton is megköszönöm mindenkinek, akik az elmúlt évekhez hasonlóan ridén is részt vállaltak abban, hogy a templombúcsú a hatóságok által előírt óvintézkedések betartásával megünnepelhessük.
Erwin Josef Ţigla