A toronysisak csúcsát díszítő fémgömböt és a keresztet 2017 őszén egy erős szélvihar rongálta meg, és majdnem letépte a helyéről. A két díszítőelemet egy aradi cég restaurálta és 2019. május 21-én egy Resicabányáról hozott megfelelő méretű daru segítségével visszaállította a temeshidegkúti római katolikus templom toronyára.
A templomtorony jelentős magassága technikai problémákat okozott és a kereszt helyreállításának késleltetését jelentette, de végül leküzdötték ezeket az akadályokat. A munkálatot  teljes egészében a Temesvári Római Katolikus Püspökség felügyelte. A Németországba kitelepült temeshidegkúti németek egyesülete (Heimatortsgemeinschaft (HOG) Guttenbrunn) az elmúlt három évben jelentősen hozzájárult a templom két sekrestyéje tetőzetének felújításához, a 2017-es őszi vihart követően pedig a templom sürgős javításaihoz. A templom tetőzetében okozott károk kijavításához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által Magyarország Kormánya is hozzájárult.
A jövőben további tetőjavításra is szükség lesz, ezért a Temesvári Püspökség köszönettel fogad minden támogatást. A temeshidegkúti filia a temesújfalui plébániához tartozik, és más filiákkal együtt a lippai római katolikus plébánia látja el.