Sajtóközlemény

Június 1-jén kiadott román nyelvű sajtóközleményében a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia szolidaritásáról és támogatásáról biztosította Kovács Gergely érseket és az általa vezetett főegyházmegyét az igazság érvényesülése érdekében folytatott jogi küzdelmeiben.
Május 25-én a Legfelső Bíróság (ICCJ) visszautasította a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség jogos kérését, hogy visszakapja az 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök által alapított könyvtárat és tudományos gyűjteményt. A Gyulafehérvári Érsekség igazságtalannak és megengedhetetlennek tartja a bíróság döntését, mert ebben az esetben nem hozták nyilvánosságra a döntés indoklását. A Gyulafehérvári Érsekség visszautasítja ezt a döntés és kénytelen folytatni a küzdelmet az igazságszolgáltatás terén, az európai Emberjogi Bírósághoz fordul, mutat rá a Gyulafehérvári Érsekség 2021. május 31-én kiadott közleménye.
A sajtóban az ítélettel kapcsolatban megjelent egyes véleményekkel ellentétben a történelmi tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Batthyány Ignác püspök, a könyvtár alapítója, egész gyűjteményét az erdélyi római katolikus egyházra hagyta. A Batthyáneum Könyvtárat a benne található gyűjteménnyel együtt a kommunista állam bezáratta 1949-ben, 1950-ben önkényesen államosította, azóta a Román Nemzeti Könyvtárhoz tartozik. A Batthyáneum Könyvtár gyűjteményébe különféle kéziratok, nagyon sok ritkaság, 18000-re tehető az itt található értékes kéziratok, könyvek száma, amelyek közt van 9. Századi magának Batthyány Ignác püspöknek a magángyűjteményéből. Ezek közt a legértékesebb a Codex Aureus, amely egy 812-ben aranybetűkkel másolt részletet tartalmaz Máté és Márk evangéliumából, és Lorsch bencés apátságából származik.
A jogállam egyik alapja a tulajdonjog elismerése, ezt az alkotmány biztosítja. A kommunista rezsim 1949-ben önkényesen eltulajdonította a mindkét rítusú katolikus egyház javait Romániában, mind a görög-, mind a római katolikus egyháztól jogtalanul vette el e javakat. Ezeknek az elorzott javaknak a visszaszolgáltatása a jogos tulajdonosuknak szükséges a romániai demokrácia megerősítése érdekében. Éppen ezért a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia szolidaritását fejezi ki Kovács Gergely érsekkel és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséggel mindazon jogi lépések terén, amelyeket államosított javaik visszaszerzése érdekében tesznek.

P. Francisc Ungureanu, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia titkára
(Bodó Márta fordítása)
Forrás: romkat.ro