Miután idén szeptemberben a temesvári Püspökség tapasztalatcserével egybekötött kirándulást szervezett a különböző pasztorális irodák munkatársai részvételével a váci egyházmegyébe, november 3-án, csütörtökön a Püspökség alkalmazottai, világi és egyházi munkatársak, hasonló kiránduláson vettek részt, amelynek úticélja a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség volt. A 48 fős csoport Pál József Csaba megyés püspök, Dirschl Johann általános heynök, Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános és Cădărean Ion lippai plébános kíséretében kora reggel indult útnak autóbusszal a szomszédos egyházmegybe.
Nagyváradon, a Sebes-Körös partján fekvő városban, amelynek várát Vradinum néven 1113-ban említik először történelmi dokumentumok, a temesvári egyházmegyéből érkezett vendégeket a Püspökség udvarán Böcskei László főpásztor és Vakon Zsolt püspöki irodaigazgató fogadta. Különösen a megyés püspök üdvözölte meleg hangon, barátsággal az érkezőket, akik közül többekkel temesvári általános helynökként több évig együtt dolgozott.
A 18. században épült impozáns püspöki palota, amely Erdély legnagyobb barokk épületegyüttesének számít, 110 helyiséggel rendelkezik és úgy tartják, hogy 365 ablaka van – mondotta bevezetőjében Böcskei László püspök, aki ezen a napon az idegenvezető szerepét is vállalta, és Lakatos Attila történész-régésszel, a vallásturisztikai iroda vezetőjével együtt mutatta be a püspöki székhely múltjának és jelenének építészeti, történelmi, kulturális vonatkozásait. A püspöki palotában található egyházművészeti gyűjteményben az épület felépítésének idejéből származó eredeti flamand stílusú és ebből kifolyólag nagyon értékes freskók, híres mesterek festményei, ikonok, a püspökök és kanonokok portré-galériája, liturgikus öltözetek, köztük a temesvári származású Schlauch Lőrinc bíboros által adományozott püspöki ornátus, monstranciák, kelyhek és egyéb liturgikus tárgyak láthatók. A nagyváradi főpásztor a látogatás során bemutatta az egyházmegye székhelyét a 11. században Váradra helyező, és a székesegyházat alapító Szent László király hermáját, amely köré a Regum gemma Ladislæ – Szent László király műve és tisztelete című állandó kiállítást szervezték. – Ugyanakkor a vallási műalkotások és múzeumi tárgyak gyűjteménye nemcsak a turistákat várja, hanem azokat is, akik nem csupán ismeretekben, hanem lelkileg is szeretnének gazdagodni, hiszen a gyűjtemény egy része az év folyamán a hívek számára szervezett különböző pasztorális programok keretében is szerephez jutott – tájékoztatott a nagyváradi egyházmegye püspöke.
A program szentmisével folytatódott, amelyet a Püspökség kápolnájában celebráltak. A kápolnát Borromeo Szent Károly tiszteletére szentelték fel, a búcsúünnepét pedig másnap, november 4-én tartották. A szentmisét Pál József Csaba megyés püspök mutatta be. Homíliájában Böcskei László főpásztor megemlékezett két Nagyváradon lelkipásztorrá szentelt és azóta boldoggá avatott püspökről, Apor Vilmos győri püspökről és Bogdánffy Szilárd Ignác nagyváradi és szatmári püspökről, valamint a kommunista börtönből idős korában, betegen szabadult Dr. Pacha Ágoston püspökről, aki 1954. november 4-én hunyt el.
Délután a püspöki palota pincéjében a temesvári egyházmegyéből érkező csoport tagjai a nagyváradi Püspökség munkatársaival, papokkal és világiakkal találkoztak, az együtt eltöltött egy órában kölcsönösen bemutatva egymásnak a különböző tevékenységi területeket. Miután pedig rövid sétát tettek a palota kertjében, amelyet ügyes kezek gondoznak nagy hozzáértéssel és szorgalommal, a vendégek megtekintették a Nagyboldogasszny székesegyházat, amelyet akkorra már előkészítettek az aznap este tartandó koncertre.
Távozás előtt Pál József Csaba megyés püspök köszönetet mondott a házigazdáknak a gazdag és tartalmas programért, de különösen azért, hogy a házigazda főpásztor és csapata a napi feladatokat félretéve szinte az egész napot a temesvári egyházmegye vendégeinek szentelte.
Sok szép élmény, új ismeretek és információk, tapasztalatcsere, a kollégákkal eltöltött kellemes percek – röviden így lehet összefoglalni ezt az utazást, amely a kisjenői plébánián tett látogatással és vacsorával zárult, ahol a csoportot Kapor János atya, a közösség plébánosa fogadta és látta vendégül.

A temesvári Püspökség sajtóirodája